Doc. dr. J?rat? Kasnauskien?; gydytoja genetik?

Vilniaus universiteto Žmogaus ir medicinin?s genetikos katedra; Vilniaus universiteto ligonin?s Santariški? klinik? Medicinin?s genetikos centras

Išsimokslinimas

 • 1990/1996 – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas (vientisosios studijos: gydomoji medicina)
 • 1996–1997 – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas (pirmin? rezident?ra); gydytojos kvalifikacija
 • 1997–1999 – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas (rezident?ra: laboratorin? medicina); laboratorijos gydytojos kvalifikacija
 • 2003 – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas (dotorant?ra); daktaro laipsnis (Biomedicinos mokslai, medicina, klinikin? genetika)
 • 2002–2004 – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas (rezident?ra); gydytoja genetik? (licencija)

Profesin? veikla

 • 1999–2003 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicinin?s genetikos katedra; mokslo darbuotoja
 • 1999–2004           Vilniaus universiteto ligonin?s Santariški? klinik? Žmogaus genetikos centras; laboratorijos gydytoja
 • Nuo 2003 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicinin?s genetikos katedra; vyresnioji mokslo darbuotoja, lektor?
 • Nuo 2004 Vilniaus universiteto ligonin?s Santariški? klinik? Medicinin?s genetikos centras; Vyresnioji ordinator? gydytoja genetik?

Kursai ir stažuot?s         

 • 2006 (3 dienos) Šeštieji QT-PCR kursai, Barselona, Ispanija
 • 2003 (1 sav.) Prenatalin?s diagnostikos ir gydymo naujov?s, Ulmas, Vokietija
 • 2002 (3 sav.) Molekulin?s genetikos laboratorija, Valstybinis Yang-Ming universitetas, Taib?jus, Taivanis
 • 2001 (1 sav.) Kvalifikaciniai kursai d?stytojams “Changing the Culture”, Birštonas, Lietuva
 • 2000 (1 sav.) Molekulin?s genetikos laboratorija, Universitetin? vaik? ligonin?, Heidelbergas, Vokietija.
 • 1998 (4 m?n.) Klinikin?s laboratorin?s diagnostikos kursai, Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva.

Naryst? mokslin?se / profesin?se draugijose

 • Lietuvos Žmogaus genetikos draugijos nar?.
 • Lietuvos laboratorin?s medicinos draugijos nar?.

Mokslin? veikla

 • Pavelim?j? medžiag? apykaitos lig? molekulini? genetini? pagrind? tyrimai

Klinikin? veikla

 • Genetinis konsultavimas; genetinis CF pacient? ir j? šeim? konsultavimas
 • Diagnostiniai molekuliniai genetiniai tyrimai
31.01.2008