Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο:

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Αποποίηση Ευθυνών (για ασθενείς, οικογένεια και φίλους)

Παρακαλώ σημειώστε ότι:

 • Οι συμβουλές των ειδικών δεν αποτελούν διάγνωση, ούτε παρέχουν εξατομικευμένες προτάσεις για θεραπεία.
 • Η πληροφόρηση που παρέχεται από τις συμβουλές των ειδικών δεν υποκαθιστά την ιατρική συμβουλή, ή αντιμετώπιση.
 • Το περιεχόμενων των συμβουλών των ειδικών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαγνώσετε μόνοι σας το πρόβλημα, ή να πάρετε απόφαση για την επιλογή και εφαρμογή μεθόδων αντιμετώπισης.
 • Στην περίπτωση οξέων προβλημάτων υγείας, οι συμβουλές των ειδικών μπορεί να παρέξουν χρήσιμες γενικές οδηγίες, αλλά πρέπει πάντα συμβουλεύεστε τον ιατρό της εμπιστοσύνης σας.
 • Οι συμβουλές των ειδικών χρησιμεύουν ως συμπλήρωμα και για να σας βοηθήσουν να συζητήσετε τα προβλήματα υγείας που έχετε με τον ιατρό σας.
 • Χωρίς την άμεση επαφή μεταξύ ιατρού-ασθενή υπάρχει η πιθανότητα ότι το πρόβλημα που περιγράφεται στις συμβουλές των ειδικών να είναι παραπλανητικό. Οι συμβουλές, που παρέχουν οι ειδικοί, μπορούν να σας βοηθήσουν με γενικό τρόπο, όπως και πιθανώς τον ιατρό της εμπιστοσύνης σας.
 • Η πληροφόρηση που παρέχεται από τις συμβουλές των ειδικών βασίζεται στις τρέχουσες γνώσεις του αντίστοιχου ειδικού.
 • Τα εμπορικά σκευάσματα που αναφέρονται στις απαντήσεις αναφέρονται συνήθως ως παραδείγματα. Η αναφορά ενός εμπορικού σκευάσματος δεν δηλώνει προτίμηση για το σκεύασμα αυτό.
 • Συνήθως οι προστατευόμενες εμπορικές ονομασίες δηλώνονται με την ένδειξη ©. Αν αυτή η ένδειξη δεν υπάρχει, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι η εμπορική ονομασία είναι ελεύθερη.
 • Το ECORN-CF αναφέρεται στη δοσολογία και την αντιμετώπιση βάσει των υπαρχουσών γνώσεων τη στιγμή της απάντησης της ερώτησης. Οι αποδέκτες των συμβουλών πρέπει να διαβάζουν τις οδηγίες, που περιέχονται στο φάρμακο, σχετικά με τη δοσολογία, την αντιμετώπιση, τις αντενδείξεις και τις παρενέργειες, στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμώνεται σε σχέση με τη συνολική εικόνα, και τα οποία είναι πάντα πιθανά.
 • Οι παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση πρέπει να χρησιμοποιούνται υποστηρικτικά στον διάλογο μεταξύ ασθενή και ιατρών.
 • Το ECORN-CF δεν ευθύνεται για την ορθότητα και πληρότητα των συμβουλών των ειδικών. Το ECORN-CF παρέχει μόνο την τεχνική υποστήριξη για την επικοινωνία μεταξύ των ιατρικών ειδικών και των χρηστών.
 • Το ECORN-CF, ή οι ειδικοί που εργάζονται για την παροχή συμβουλών, δεν ευθύνονται για κάθε ζημία, ή βλάβη που θα προκύψει από την εφαρμογή των συμβουλών των ειδικών. Το ίδιο ισχύει για ζημίες και βλάβες που θα υποστούν οι χρήστες από τη χρήση της ίδιας της on line υπηρεσίας, για παράδειγμα λόγω τεχνικών λόγων.

<span lang="EL">Γενική Αποποίηση Ευθυνών</span>

11.03.2015