Inloggen

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

Wachtwoord vergeten?

Disclaimer voor zorgverleners

 • Indien u een patiënt bent, een familielid of een vriend van een patiënt en u heeft deze webpagina toevallig geopend, dan moet u dit forum verlaten en inloggen op het forum voor patiënten, familieleden en vrienden.
 • De informatie die hier gegeven wordt vervangt geen consultatie of behandelingsadvies van uw behandelend geneesheer.  Gelieve ook nota te nemen van de belangrijke informatie voor patiënten bij het deskundigen advies voor patiënten.
 • Het expertforum voor medici en paramedici wordt georganiseerd door dezelfde deskundigen die de raad van deskundigen voor patiënten organiseren.  Bij het beantwoorden van vragen die hier gesteld worden wordt er echter verondersteld dat de vrager over medische kennis beschikt.
 • De verantwoordelijkheid voor de praktische toepassing van een advies van een expertforum berust bij de behandelende arts.
 • Zonder een rechtstreeks arts-patiënt contact bestaat er de mogelijkheid dat het probleem niet adequaat wordt omschreven.
 • Het advies dat door de deskundige wordt gegeven kan slechts een algemene steun voor u zijn en eventueel voor uw behandelende arts.
 • Elk gegeven advies is gebaseerd op de actuele stand van kennis van de betrokken adviesverlener.
 • Merknamen van geneesmiddelen die in de antwoorden gemeld worden, worden in principe genoemd als voorbeeld.  Wanneer een merknaam vermeld wordt in het antwoord wil dit niet zeggen dat het beter is dan een geneesmiddel dat niet vermeld werd.   Het al of niet vermelden van een merknaam houdt geen aanbeveling in.
 • Gewoonlijk worden beschermde merknamen (handelsmerken) gespecifieerd op een bepaalde manier (®).  Indien deze specificatie ontbreekt, wil dit niet zeggen dat de handelsnaam vrij is.
 • Het mucoteam van UZ Leuven zal de dosissen en behandelingen doorgeven voortgaande op de stand van de kennis op het ogenblik wanneer de vraag gesteld wordt.   Als men het gegeven advies aanwendt moet men steeds rekening houden met wat in de bijsluiter bij het geneesmiddel is vermeld wat dosis, behandeling, contra-indicatie en mogelijke neveneffecten betreft.
 • De gegeven informatie over de behandeling moet gebruikt worden als steun bij de dialoog tussen patiënt en artsen.
 • Het mucoteam van UZ Leuven neemt geen verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de correctheid en volledigheid van de gegeven adviezen.  Het mucoteam biedt alleen het technisch platform aan tussen medische deskundigen en de gebruikers.
 • Noch het mucoteam, noch zijn leden en hun aanstellers kunnen op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die zou kunnen in verband gebracht worden met een verstrekt advies of de toepassing hiervan.  Hetzelfde geldt voor om het even welke schade in verband met het gebruik van deze on-line service als dusdanig, vb naar aanleiding van een technisch defect.
11.03.2015