Dr. Zagorca Popa

Curriculum Vitae 

Date Personale

 • Data ?i locul na?terii: 20 03 1949, Gelu, Timi?
 • Stare civil?: c?s?torit?
 • Copii: 1

Studii ?i Performan?e Profesionale

Profesie: medic primar pediatru, licen?iat în fiziokinetoterapie

Func?ia actual?:

 • medic coordonator al Centrului Na?ional de Mucoviscidoz? Timi?oara
 • medic primar pediatru în cadrul Ambulatoriului de Specialitate al Clinicii II Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic de Urgen?? Jude?ean Timi?oara

Studii/preg?tire profesional?

 • 1974 absolvent al Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” din Timi?oara
 • 1974–1978 medic de familie, dispensar rural
 • 1978–1987 medic specialist pediatru, Spitalul de Copii „Louis ?urcanu”
 • 1987 ?i în prezent: medic primar pediatru Ambulatoriului de Specialitate al Clinicii II Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic de Urgen?? Jude?ean Timi?oara
 • 1996 competen?? în acupunctur?
 • 1998 competen?? în ecografie general?
 • 2003 licen?iat în fiziokinetoterapie – Facultatea de Fiziokinetoterapie din cadrul Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” din Timi?oara
 • 2004 supraspecializare în pneumologie pediatric?

Cursuri postuniversitare / schimburi de experien?? / lector invitat

 • Curs postuniversitar pentru explorari paraclinice in pneumologie pediatrica – Timi?oara, 2001
 • Curs Interna?ional de Fiziokinetoterapie – Praga, mai 1993
 • Schimb de experient? pe probleme de fiziokinetoterapie in mucoviscidoz? -  Budapesta, septembrie 1995
 • Lector in cadrul Cursului International de Fizioterapie in Mucoviscidoz? (fibroza chistica) pentru tarile Est-Europene - Timisora, 23-28 septembrie, 1996
 • membru în Comitetul ?tiin?ific ?i moderator la workshop-ul de management al mucoviscidozei la copil la primul Congres Na?ional de Mucoviscidoz? (Fibroz? chistic?) cu participare interna?ional?, Timi?oara 7-9 mai, 1993

Activitate de cercetare

 • lucrarea de licenta (facultatea de Fiziokinetoterapie): - Fizioterapia in Mucoviscidoza -  (cond stiintific Conf. dr Liviu Pop), prima lucrare de acest gen din ?ar?
 • membru in colectivul de cercetare al Centrului de cercetare de pe langa Clinica II Pediatrie (Centrul de Boli Genetice, Metabolice si Nutritionale la Copil – Certficat nr 96/CC-C, Bucuresti, 11 V 2001, director Prof. dr. Ioan Popa);
 • membru colective de cercetare prin granturi na?ionale:
  • Grant CNCSIS tip E Cod 384/2002: Cercet?ri aprofundate în afec?iuni genetice, metabolice ?i nutri?ionale cu impact popula?ional la copil
  • Grant CNCSIS tip A – în derulare 2004-2006  Cod 1188: Studiu pilot de identificare ?i analiz? a muta?iilor ?i structurii genetice la copiii cu mucoviscidoz? (fibroza chistic?) din România
 • Monografii
  1. Popa I., Pop L., Popa Zagorca: Fibroza chistic? (Mucoviscidoza):, Ed. Via?a Medical? Româneasc?, Bucure?ti, 1998.
  2. Popa Zagorca, Pop L.: Fizioterapia în mucoviscidoz? (fibroz? chistic?), (sub red.Popa I), Ed. Mirton, Timi?oara, 2003.
 • Lucr?ri ?tiin?ifice
  • 35 lucr?ri în extenso din care:
   • 25 lucr?ri în ?ar? (prim autor la 5)
   • 10 lucr?ri în str?in?tate (prim autor 2)
  • 40 lucr?ri în rezumat din care:
   • 30 lucr?ri în ?ar? (prim autor 10)
   • 10 lucr?ri în str?in?tate (prim autor 2)
 • Particip?ri la congrese ?i conferin?e interna?ionale: Praga:23 – 25.IX.1985; Paris:29.V.-3.VI.1994; Copenhaga:31.V.-3.VI.1995; Barcelona:14.-17.V 1996; Davos-Elve?ia:1-6 VI. 1997; Berlin 13-19 VI 1998; Stockholm, Suedia, 4-8 VI 2000; Viena, Austria, 6-9 VI, 2001, Hersonisos, Grecia 22-25 VI, 2005

Membru societ??i ?tiin?ifice/grupuri interna?ionale de lucru

 • Persoana de legatura cu Grupul International de Fizioterapie – IPG/CF din cadrul Asociatiei Internationale de Fibroza Chistica (Mucoviscidoz?) – ICF(M)A, actual CFW (cystic Fibrosis Worldwide)
 • membra in CF Network cu sediul la Bruxelles
 • membru fondator al Asocia?iei Române de Mucoviscidoz? (1990)
 • membru al Asocia?iei Române de Pediatrie 81975)

Limbi str?ine

 • englez?
 • german?
 • sârb?
02.01.2008