Jana Bartošová, MUDr.

Cystická fibróza u d?tí – ambulantní i l?žková pé?e., D?tská pneumologie, Pediatrická klinika, 2. LF, UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha

Curriculum Vitae

 • 1986–1993 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy
 • 1994–1996 pediatrická klinika, postupn? specializace v pé?i o pacienty
  s cystickou fibrózou, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
 • 11/1996 1. atestace z pediatrie
 • 1996–2006 respira?ní odd. pediatrické kliniky, p?evážn? pé?e o pacienty s cystickou fibrózou,  Fakultní nemocnice Motol, Praha
 • 3/2004 2. atestace z pediatrie
 • Od 9/2006 na mate?ské dovolené 

Zam??ení:

 • Cystická fibróza u d?tí
 • D?tská pneumologie
 • Prevence bakteriální infekce u CF pacient?

?lenství v odborných spole?nostech:

 • Evropská spole?nost CF
16.10.2007