MUDr. Libor Fila

CF centrum Praha, dosp?lá ?ást, Pneumologická klinika, FN Motol, Praha, ?eská republika
Libor Fila

Životopis a profesní r?st

 • 1986–1992 Studium na UK v Praze, 1. LF
 • 1992 Titul MUDr.
 • 1992–1998 Interní odd., Nemocnice sv. Alžb?ty, Praha
 • 1995 Atestace 1. stupn? v oboru vnit?ní léka?ství
 • Od 1998 Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol
 • 2001 Nástavbová atestace v oboru TRN
 • Od 2002 Vedoucí dosp?lé ?ásti CF centra Praha
 • Od 2004 Vedoucí JIP Pneumologické kliniky UK 2. LF a FN Motol
 • Od 2004 Ph.D. studium, téma: kondenzát vydechovaného vzduchu u CF
 • Od 2006 Akademický pracovník, UK v Praze, 2. LF

Odborné zájmy:

 • CF dosp?lých
 • Intenzivní pé?e v pneumonologii
 • Nmeoci pleury

?lenství:

 • European Respiratory Society
 • European Cystic Fibrosis Society
01.10.2007