Formular legal de declinare a responsabilitatii pentru pacienti, familiile si prietenii acestora

Not?:

 • Sfatul  exper?ilor nu pot  diagnostica  ?i nici nu pot da recomand?ri terapeutice  individuale
 • Informa?iile date la sfatul exper?ilor nu pot înlocui o consulta?ie medical? sau un tratament.
 • Con?inutul sfatului exper?ilor nu poate fi folosit pentru autodiagnostic  sau pentru luarea  unei decizii în privin?a alegerii ?i aplic?rii metodelor de tratament.
 • În cazul unor probleme acute de s?n?tate, sfatul exper?ilor poate da informa?ii generale utile, dar trebuie s? consulta?i întotdeauna un medic în care ave?i încredere.
 • Sfatul exper?ilor serve?te drept suport in discutiile dvs. despre problemele de s?n?tate  pe care le aveti cu medical curant
 • F?r? un contact direct între doctor-pacient, exist? posibilitatea ca problemele descrise în sfatul exper?ilor s? fie gresit în?elese. Sfatul dat de un expert poate fi doar un suport general pentru dvs. ?i posibil pentru medicul  curant.
 • Informa?iile date de sfatul exper?ilor se bazeaz? pe stadiul actual de cuno?tiin?e ale expertului respectiv.
 • Numele de firm? al medicamentelor men?ionat la r?spunsuri sunt date drept exemple. Dac? un anumit nume de medicament e men?ionat, nu înseamn? c? este si recomandat  ca si tratament.
 • De obicei, numele de firm? protejate (trademark) sunt specificate într-un anumit mod (®). Dac? aceast? specificare lipse?te, nu înseamn? c? numele medicamentului poate fi folosit.
 • ECORN-CF va indica dozele ?i tratamentele corespunz?toare stadiului de cuno?tin?e de  la data  întreb?rii.  Cei care utilizeaz? r?spunsul exper?ilor trebuie s? citeasc? indica?iile de pe medicament deoarece pot ap?rea schimb?rile de doze, tratament, contraindica?ii ?i efecte secundare care pot fi doar evaluate doar luând  în considerare toate datele.
 • R?spunsurile   despre tratament trebuie utilizate ca si support de dialog între pacien?i/p?rinti  ?i medicul curant.
 • ECORN-CF nu este responsabil? pentru corectitudinea sau complexitatea sfatului exper?ilor. ECORN-CF ofer? doar platforma tehnic? dintre exper?ii medicali ?i utilizatori.
 • ECORN-CF sau exper?ii care lucreaz? la sfatul exper?ilor nu pot fi tra?i la r?spundere pentru orice prejudiciu sau pierderi omene?ti care rezult? din utilizarea sfatului expertului. Acela?i lucru se aplic? ?i pentru prejudiciile sau pierderile omene?ti care pot rezulta  din utilizarea propriu-zis? a acestui serviciu on-line, de ex. datorit? problemelor tehnice.
11.03.2015