Αποποίηση Ευθυνών (Μέλη της Ομάδας Παροχής Φροντίδας)

Παρακαλώ σημειώστε ότι:

 • Αν είστε ασθενής, μέλος οικογένειας, ή φίλος ασθενή και βρήκατε αυτή την ιστοσελίδα κατά λάθος, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το forum αυτό και να συνδεθείτε στο forum για τους ασθενείς, την οικογένεια και τους φίλους.
 • Η πληροφόρηση που παρέχεται από τις συμβουλές των ειδικών δεν αντικαθιστά τις ιατρικές συμβουλές, ή τις συμβουλές για την αγωγή από τον ιατρό σας. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τις σημαντικές πληροφορίες προς τους ασθενείς στην ενότητα των ειδικών συμβουλών για τους ασθενείς.
 • Το forum των ειδικών για τους ιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας (π.χ. νοσηλευτές, κτλ) οργανώνεται από τους ίδιους ειδικούς που οργανώνουν τις συμβουλές των ειδικών για τους ασθενείς. Κατά την απάντηση όμως των ερωτήσεων στο forum των ειδικών, έχει γίνει η υπόθεση ότι οι συμμετέχοντες διαθέτουν ιατρικές γνώσεις.
 • Η ευθύνη για την εφαρμογή των συμβούλων από το forum των ειδικών ανήκει αποκλειστικά στον θεράποντα ιατρό.
 • Χωρίς την άμεση επαφή μεταξύ ιατρού-ασθενή υπάρχει η πιθανότητα ότι το πρόβλημα που περιγράφεται στις συμβουλές των ειδικών να είναι παραπλανητικό. Οι συμβουλές, που παρέχουν οι ειδικοί, μπορούν να σας βοηθήσουν με γενικό τρόπο, όπως και πιθανώς τον ιατρό της εμπιστοσύνης σας.
 • Η πληροφόρηση που παρέχεται από τις συμβουλές των ειδικών βασίζεται στις τρέχουσες γνώσεις του αντίστοιχου ειδικού.
 • Τα εμπορικά σκευάσματα που αναφέρονται στις απαντήσεις αναφέρονται συνήθως ως παραδείγματα. Η αναφορά ενός φαρμάκου στα πλαίσια της απάντησης δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερο από ένα φάρμακο, το οποίο δεν έχει αναφερθεί. Η αναφορά ενός εμπορικού σκευάσματος δεν δηλώνει προτίμηση για το σκεύασμα αυτό.
 • Συνήθως οι προστατευόμενες εμπορικές ονομασίες δηλώνονται με την ένδειξη ©. Αν αυτή η ένδειξη δεν υπάρχει, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι η εμπορική ονομασία είναι ελεύθερη.
 • Το ECORN-CF αναφέρεται στη δοσολογία και την αντιμετώπιση βάσει των υπαρχουσών γνώσεων τη στιγμή της απάντησης της ερώτησης. Οι αποδέκτες των συμβουλών πρέπει να διαβάζουν τις οδηγίες, που περιέχονται στο φάρμακο, σχετικά με τη δοσολογία, την αντιμετώπιση, τις αντενδείξεις και τις παρενέργειες, στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμώνεται σε σχέση με τη συνολική εικόνα, και τα οποία είναι πάντα πιθανά.
 • Οι παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση πρέπει να χρησιμοποιούνται υποστηρικτικά στον διάλογο μεταξύ ασθενή και ιατρών.
 • Το ECORN-CF δεν ευθύνεται για την ορθότητα και πληρότητα των συμβουλών των ειδικών. Το ECORN-CF παρέχει μόνο την τεχνική υποστήριξη για την επικοινωνία μεταξύ των ιατρικών ειδικών και των χρηστών.
 • Το ECORN-CF, ή οι ειδικοί που εργάζονται για την παροχή συμβουλών, δεν ευθύνονται για κάθε ζημία, ή βλάβη που θα προκύψει από την εφαρμογή των συμβουλών των ειδικών. Το ίδιο ισχύει για ζημίες και βλάβες που θα υποστούν οι χρήστες από τη χρήση της ίδιας της on line υπηρεσίας, για παράδειγμα λόγω τεχνικών λόγων.

 

 

11.03.2015