Osoby kontaktowe

Klinika Gastroenterologii Dziecie
cej i ChoróbMetabolicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznan'
Tel.: +48 61 847 26 85

21.02.2017