Κωνσταντίνος Δ. Κατσουλάκης

Φυσικοθεραπευτής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Π.Γ.Ν.Α. Παίδων «Αγία Σοφία»

  • 1991–1995: Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  • 7/1995–1/1997: Στρατιωτική θητεία στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθήνας
  • 1/1997–9/1997: Κέντρο Αποκατάστασης, Αθήνα
  • 9/1997–1/1999: M.Sc in Neurorehabilitation, Brunel University, London, UK
  • 10/1998–12/2001: Ε. Συνεργάτης Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. Λαμίας
  • 12/2001-Σήμερα: Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
  • 2/2004–7/2005: Ε. Συνεργάτης Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. Πάτρας
04.02.2020