Παρακαλώ σημειώστε: Αν και κάποιες πληροφορίες θα παραμένουν  σύγχρονες ακόμη και μετά από ένα έτος, άλλες μπορεί ήδη να είναι ξεπερασμένες μετά από τρεις τρεις μήνες. Αν έχετε αμφιβολίες μην διστάσετε να ρωτήσετε.

 

 

Γονότυπος δείγματος 5Τ/7Τ και 11TG/12TG

Ερώτηση
Βρέθηκε η εξής απαντηση στην αιματολογική του φιλου μου ενώ βρίσκομαι σε εγκυμοσύνη: Ότι φέρει τον γονότυπο Τ5/Τ7 και TG11/TG 12 όσον αφορά τις T και TG πολυμορφικές περιοχές του γονιδίου CFTR (ετερόζυγο για το αλληλόμορφο Τ5-TG12). Θα κάνω και εγώ την αιματολογική . Είναι κάτι ανησυχητικό; Τι πιθανότητες υπάρχουν; Ευχαριστώ.
Απάντηση
Αγαπητή φίλη,

Πλην των γνωστών μεταλλάξεων που δημιουργούνται από την αλλαγή ενός αμινοξέος και επηρεάζουν την παραγωγή και τη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης, υπάρχουν δύο πολυμορφικές θέσεις μπροστά από το εξώνιο 9, η T(n) tract και η T(g) tract στη θέση T(n), όπου μπορούν να ανιχνευθούν τρία διαφορετικά αλλήλια, αντίστοιχου μήκους Τ5, Τ7, Τ9.
Η κάθε μια από τις παραπάνω Τ5, Τ7 ή Τ9 μπορεί να συνδέεται με μια αντίστοιχη Tg11, Tg12 ή Tg13.
Ο αριθμός των Τ και Τg επαναλήψεων εντός της ίδιας πολυμορφικής θέσης επηρεάζει την έκταση της αποκοπής και της επανασυγκόλλησης τους στο εξώνιο 9. Ένας μικρός αριθμός Tn και ένας μεγάλος αριθμός Tg επαναλήψεων έχει ως αποτέλεσμα την λιγότερο αποτελεσματική αποκοπή και επανασυγκόλληση, άρα λιγότερη παραγωγή λειτουργικής πρωτεΐνης.
Αυτό έχει ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον όταν ένα Τ5 Τg12 ή ένα Τ5 Tg13 ευρεθεί με μια τυπική μετάλλαξη της κυστικής ίνωσης, οπότε μπορεί να προκληθεί μια CFTR related disease, ή μια ήπια κυστική ίνωση.
Ένα γονίδιο Τ5/Tg11 είναι μάλλον απίθανο να προκαλέσει νόσο.
Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η μετάλλαξη R117H, όταν στο ίδιο χρωμόσωμα συνυπάρχει ένα Τ5, και ευρίσκεται σε ετεροζυγωγία με μια άλλη τυπική μετάλλαξη της ΚΙ, οπότε προκαλείται ΚΙ με παγκρεατική επάρκεια. Όταν η R117H συνυπάρχει με Τ7 στο ίδιο χρωμόσωμα, και συνδυάζεται στο άλλο χρωμόσωμα με μια τυπική μετάλλαξη της ΚΙ, μπορεί να προκληθεί μια ήπια μορφή ΚΙ, ή συγγενής απόφραξη των σπερματικών πόρων στους άρρενες, ή να μην προκληθεί νόσος (Castellani 2008). Για τον λόγο αυτό ελέγχονται τα Τ5 για την πρόληψη της νόσου, μόνο ήταν υπάρχει η μετάλλαξη R117H, καθώς επίσης σε περιπτώσεις ελέγχου της ανδρικής στειρότητας.
Αγαπητή φίλη, αναμένετε τα αποτελέσματα του ελέγχου σας. Αν το κύημα φέρει τον συνδυασμό Τ5/Tg12, δεν θα παρουσιάσει τυπική εκδήλωση της νόσου.

Φιλικά,
Δρ. Σταύρος Ντουντουνάκης
13.06.2018
Η απάντηση έχει επιμεληθεί από τον/την: Dr. Eleftherios-Stavros Doudounakis