Uwaga: niektóre informacje mog? by? nadal aktualne w ci?gu roku, inne natomiast mog? sta? si? nieaktualne ju? w przeci?gu trzech miesi?cy. Je?li ma Pani/Pan jakiekolwiek w?tpliwo?ci, prosz? nie waha? si? zapyta?.

poziom kortyzolu w surowicy a wynik jontoferezy pilokarpinowej

Pytanie
U mojego dorosłego dziecka z podejrzeniem mukowiscydozy, poziom kortyzolu o 8 godz. rano wyniósł 570 nmol/l. Dzień wcześniej była robiona jontofereza pilokarpinowa - a wynik wyszedł niski - 33 mmol/l. Wyniki jontoferezy robionej 3 lata wcześniej to 77, a pół roku wcześniej 57. Czy poziom kortyzolu w surowicy może mieć wpływ na wynik jontoferezy pilokarpinowej ? O czym świadczy wysoki poziom kortyzolu u chorego na mukowiscydozę ? (Poziom kortyzolu był badany pierwszy raz)
Odpowiedź
Dzień dobry,
Podany wynik poziomu kortyzolu jest wartością prawidłową i jako taki nie ma wpływu na wynik jontoforezy pilokarpinowej. Nie mamy jednak pełnej informacji, jakie były wskazania do badania poziomu kortyzolu u Pani/Pana dziecka. W celu wyjaśnienia wątpliwości należy skontaktować się z endokrynologiem.
Z poważaniem,
prof. dr. hab. Wojciech Cichy
dr n.med. Natalia Kobelska-Dubiel
(konsultacja: prof. UM dr hab. Marek Niedziela)
05.05.2011
Odpowiedź jest edytowana przez: Prof. zw. dr. hab. med. Wojciech Cichy
Zakres prawidłowych wartości (5-95 centyl) kortyzolu w surowicy krwi w godzinach rannych (8.00-10.00) wynosi 290-770 nmol/l. Pojedyncze badanie nie jest wystarczające. W przypadku klinicznego podejrzenia hiperkortyzolemii, bardziej dokładnym badaniem byłby pomiar stężenia kortyzolu w 24-godzinnej zbiórce moczu, gdyż pojedynczy pomiar może być jeszcze prawidłowy.
W przypadku nieprawidłowego wyniku stężenia kortyzolu, mógłby on rzeczywiście wpłynąć na wynik próby potowej, gdyż hiperkortyzolemia może obniżyć wynik tego pomiaru, a niewydolność kory nadnerczy i niedobór kortyzolu mogłyby prowadzić do wyniku fałszywie pozytywnego.