Let wel: heel wat informatie zal na een jaar nog geldig zijn; af en toe gebeurt het echter dat inzichten veranderen en dat informatie zelfs al na 3 maanden tijd voorbijgestreefd is. Indien u hierover twijfelt vraag het aub na.

Mexicaanse griep

Vraag
Beste,

Ik ben een 25 jarige muco patiënte en maak me zorgen over de Mexicaanse griep.
Kan ik mij hier tegen beschermen? Helpt het als ik virus remmende medicatie neem vóór ik op vakantie vertrek? Zijn er landen waar ik beter niet naartoe ga?
Wat moet ik doen als ik me ziek begin te voelen?

Bedankt voor uw antwoord!
Antwoord
In de media worden op dit ogenblik veel berichten verspreid in verband met een Mexicaanse griepepidemie. Uw vraag is dus actueel en veel patiënten zullen uw vraag delen. U vraagt of het mogelijk is u te beschermen tegen besmetting met Mexicaanse griep.
De ‘Mexicaanse griep’ betreft een nieuw menselijk virus met een gemengde genetische oorsprong, deels afkomstig van varkensgriepvirussen, deels van vogelgriepvirussen, en deels van menselijke griepvirussen. Dit virus werd voor het eerst ontdekt in Mexico op 18 maart 2009. De symptomen zijn gewoonlijk vergelijkbaar met de symptomen van de seizoensgriep, dus een plotse koortsopstoot, spierpijn, vermoeidheid en symptomen van de luchtwegen die gepaard kunnen gaan met diarree en het zich onwel voelen.

Om u in de mate van het mogelijke te beschermen is goede handhygiëne (zie vraag) uiterst belangrijk. Het is verkeerd virusremmende medicamenten in te nemen voor u op vakantie vertrekt of vooraleer u ziek wordt. Op die manier kan het zijn dat wanneer u de griep doormaakt, u resistent bent geworden aan deze medicatie.
We raden u wel aan om preventief elk contact met een zieke persoon te vermijden. Bedek uw mond en neus met een papieren zakdoek als u hoest of niest. Gooi uw zakdoek weg nadat u hem gebruikt hebt. Was uw handen vaak, dit helpt u te beschermen tegen de ziektekiemen. Was uw handen met water en zeep, vooral nadat u gehoest of geniesd hebt. Producten om de handen te wassen op basis van alcohol kunnen ook doeltreffend zijn. Vermijd om uw ogen, neus of mond aan te raken. Ziektekiemen verspreiden zich vaak als iemand iets besmet aanraakt en daarna zijn ogen, neus of mond aanraakt.
Enkel na diagnose worden antivirale middelen voorgeschreven aan patiënten die tot een risicogroep behoren waaronder patiënten met een chronische ademhalingsziekte; zoals mucoviscidose. Wanneer dit nodig is, zullen deze middelen u door de overheid (via de huisarts of ziekenhuizen) ter beschikking gesteld. U hoeft die middelen dus niet zelf aan te schaffen. Gezonde personen zullen evenwel niet langer met deze middelen behandeld worden. Andere risicogroepen zijn mensen met een chronische ziekte , zwangere vrouwen en personen die jonger dan 5 jaar zijn of ouder dan 65 jaar.

Voor uw vraag of het beter is om bepaalde landen te mijden verwijzen wij u naar de ECORN website Centraal Archief (antwoord op vraag mbt reizen en muco). Een overzicht van getroffen landen door de griep A/H1N1 en bijkomende up to date info kunt u vinden op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) www.who.int/, de FOD Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.be) of de FOD Volksgezondheid (www.health.fgov.be). Er bestaat op dit moment geen enkel rapport van de WHO of de CDC van de Verenigde Staten over reisbeperkingen naar de getroffen landen. Personen die op reis willen gaan (naar een van deze landen) krijgen het advies om contact te vermijden met mogelijke zieken die de griep kunnen doorgeven en om de hygiënevoorschriften die hierboven opgesomd werden strikt op te volgen.
Met betrekking tot uw laatste vraag ‘wat te doen bij ziektetekens?’: Bij ziektetekens die doen denken aan griep is het belangrijk om zich thuis af te zonderen en onmiddellijk contact op te nemen met uw huisarts of longarts. In geval van mucoviscidose zal de arts u waarschijnlijk virusremmers voorschrijven, vermoedelijk ook in combinatie met antibiotica. Een patiënt met ernstige ziektetekens (niet controleerbare koorts, kortademigheid, zuurstofnood) moet vanzelfsprekend in het ziekenhuis worden opgenomen.
Tekens die doen denken aan griep zijn plotse koorts al of niet in combinatie met diarree, spierpijn, moeheid, toename van ademhalingssymptomen zoals hoesten of een lopende neus, keelpijn, hoofdpijn. De incubatieperiode (de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en het optreden van de eerste symptomen) is volgens de huidige kennis 2 tot 7 dagen na de besmetting tot maximaal 10 dagen.

Momenteel is er nog geen vaccin te koop om de mens te beschermen tegen de A/H1N1-griep. De verschillende producenten zijn momenteel bezig met de aanmaak van vaccins maar het zal nog enige tijd duren voor er voldoende dosissen beschikbaar zijn. Vanaf het najaar zullen de eerste vaccins klaar zijn en geleverd worden aan de overheid, die ze gratis ter beschikking zal stellen aan de risicogroepen van de bevolking, waaronder ook mucoviscidosepatiënten.
Voor CF patiënten blijft het belangrijk om in het najaar zich ook opnieuw te vaccineren met het gewone griepvaccin. Er zijn bepaalde gelijkenissen tussen de menselijke virussen van de griep H1N1 (de seizoensgriep) en de A/H1N1 griep, zodat een zekere bescherming niet kan uitgesloten worden.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.influenza.be
07.09.2009