Let wel: heel wat informatie zal na een jaar nog geldig zijn; af en toe gebeurt het echter dat inzichten veranderen en dat informatie zelfs al na 3 maanden tijd voorbijgestreefd is. Indien u hierover twijfelt vraag het aub na.

Longtransplantatie

Vraag
Is een longtransplantatie de defenitieve oplossing voor deze ziekte?
Antwoord
Dank voor deze interessante vraag. Het antwoord hierop is zeker en vast neen. Longtransplantatie wordt alleen overwogen bij patiënten met een levensverwachting ingeschat als minder dan 2 jaar: wanneer de patiënt een instabiel verloop heeft, de kwaliteit van leven onvoldoende is en het longfunctieonderzoek een 1 secondewaarde toont die lager is dan 30% van de normale waarde.
Na een longtransplantatie is momenteel de mediane levensverwachting ongeveer 7 jaar. Dit wil zeggen dat 50% van de patiënten overlijden binnen de 7 jaar na transplantatie. Dit wil ook zeggen dat 50% van de patiënten langer leven dan 7 jaar.

De grootste problemen in geval van een transplantatie zijn afstoting van de getransplanteerde long of infectie omwille van de anti-afstootmedicijnen.

In een notedop kan je dus zeggen dat in geval van zeer ernstige longaantasting een longtransplantatie een nieuwe kans kan geven. Het staat echter vast dat na longtransplantatie geen normale levensverwachting kan geboden worden. Na longtransplantatie heeft de patiënt in zekere zin ‘ een nieuwe ziekte’ tgv van afstoting en andere verwikkelingen. Verder moeten we opmerken dat longtransplantatie de andere ziektetekens die bij CF (mucoviscidose) voorkomen zoals leveraantasting, diabetes gekoppeld aan CF en de verteerstoornis die zo eigen is aan CF helemaal niet behandelt. Een opvolging bij de CF dokter is dus ook na longtransplantatie nog levensnoodzakelijk.

Professor Dr. K. De Boeck
05.02.2010