Let wel: heel wat informatie zal na een jaar nog geldig zijn; af en toe gebeurt het echter dat inzichten veranderen en dat informatie zelfs al na 3 maanden tijd voorbijgestreefd is. Indien u hierover twijfelt vraag het aub na.

onderhoudsdosis

Vraag
op basis waarvan wordt er een onderhoudsdosis antibiotica voorgeschreven bij baby's/ jonge kinderen?
ik meen datdit niet standaard wordt gedaan.
Is hier onderzoek naar gedaan?

wat is het voordeel/nadeel van de onderhoudsdosis?
waarom is er zo weinig bekend over de juiste behandeling bij baby's?

mvg mama
Antwoord
Beste mevrouw,
Uw vraag is tweeledig, U stelt een precieze vraag over onderhoudsbehandeling met antibiotica bij jonge kinderen, en een algemene vraag over de standaardbehandeling bij baby’s.
Wat betreft de eerste vraag, kan men algemeen stellen dat de gedachte achter het voorschrijven van een onderhoudsdosis antibiotica (of een profylaxe met antibiotica) het voorkomen is van een kolonisatie, en verdere infectie van de luchtwegen. Bij jonge kinderen zijn de voorgeschreven antibiotica gericht tegen de stafylokokken bacteriën, omdat deze de eerste en de voornaamste bacteriën zijn die de luchtwegen van het jonge kind met CF infecteren.
U hebt gelijk, het wordt in de recente aanbevelingen (2009) betreffende de behandeling van jonge kinderen niet standaard aanbevolen voor kinderen die geen luchtwegklachten of tekens van infectie hebben. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek. Studies waarin jonge kinderen met en zonder profylaxe werden opgevolgd konden in het verleden geen positief effect aantonen op de longfunctie onder invloed van antibiotica. Er is nog onvoldoende bewijs om een onderhoudsbehandeling voor te schrijven aan jonge kinderen die geen enkel teken van infectie van de luchtwegen vertonen.
Wel wordt aanbevolen ook bij jonge kinderen, die geen slijmen of sputum kunnen ophalen, luchtwegkweken af te nemen, en dit minstens vier maal per jaar. Zodra er een bacterie wordt gekweekt en zeker als er klinische tekens van infectie zijn wordt een behandeling met antibiotica voorgeschreven, de duur hiervan zal afhangen van de ernst van de infectie.
Het voordeel van een onderhoudsdosis bij jonge kinderen is een daling van het aantal positieve culturen. Bij kinderen met een bewezen stafylokokkeninfectie leidt een onderhoudsdosis tot een daling van het aantal positieve culturen en een daling van het aantal ziekenhuisopnamen. Het nadeel van een chronische onderhoudsbehandeling is dat antibiotica bijwerkingen kunnen veroorzaken.
Bij de beslissing om een onderhoudsbehandeling voor te schrijven spelen dus verschillende factoren een rol, zoals tekens van infectie, ernst van de infectie, toestand van de longen, resultaten van de culturen. Daarom zal deze beslissing steeds op individuele basis worden genomen.
Tenslotte vraagt u waarom er zo weinig bekend is over de juiste behandeling bij baby’s. Dit geldt niet alleen voor CF maar ook voor astma en komt omdat studies bij kinderen onder de leeftijd van 5-6 jaar moeilijk uit te voeren zijn: zij kunnen geen slijmen ophoesten voor verder onderzoek, en geen routine longfunctie uitvoeren, zodat er slechts beperkte opvolgingsparameters zijn. Toch krijgen pasgeborenen en jonge kinderen bijzondere aandacht, nu meer dan ooit, en verwachten we voor de toekomst duidelijker richtlijnen voor de behandeling.
Vriendelijke groeten
Dr Anne Malfroot
26.07.2010