Let wel: heel wat informatie zal na een jaar nog geldig zijn; af en toe gebeurt het echter dat inzichten veranderen en dat informatie zelfs al na 3 maanden tijd voorbijgestreefd is. Indien u hierover twijfelt vraag het aub na.

overdekt privé zwembad

Vraag
Hallo, wij overwegen eventueel de aankoop van een huis met overdekt privé zwembad maar ik betwijfel of dit opportuun is voor ons zoontje dat muco heeft. Kunnen we vertrouwen op gewoon zwembadonderhoud? Wat moeten we extra doen/in de gaten houden? Kunnen we specifiek op pseudomonas letten? Of zien we best van de aankoop van dit huis af? Alvast bedankt voor het antwoord!
Antwoord
Bedankt voor deze interessante vraag. De bemerking die u maakt bij het mogelijke gevaar van ‘pseudomonas’ en zwembadgebruik is inderdaad niet ongegrond.

Patiënten met mucoviscidose, maar ook kinderen met een afweerstoornis, zijn vatbaarder voor de kiem Pseudomonas aeruginosa. Bij een longinfectie met deze kiem is de kans op een blijvende (chronische) infectie reëel en dit heeft een negatieve invloed op de longfunctie en op lange termijn op de overleving. Het is daarom inderdaad verstandig om infectie met deze kiem te vermijden indien mogelijk.

Het is aangetoond dat kiem overdracht tussen patiënten onderling een oorzaak kan zijn van een eerste Pseudomonas infectie. Dit is de reden waarom in de verschillende CF-centra specifieke hygiënemaatregelen worden genomen door patiëntengroepen van elkaar te scheiden. Een strikte en goede handhygiëne zowel in het ziekenhuis als ook daarbuiten heeft zeker zijn nut bewezen. Deze maatregelen zijn haalbaar in de praktijk en worden dan ook op grote schaal toegepast.

Meestel worden Pseudomonas infecties echter opgelopen vanuit de omgeving. Het vermijden van contact met Pseudomonas aeruginosa in het dagelijkse leven is echter veel moeilijker. Deze kiem is immers overal terug te vinden, maar vooral daar waar het vochtig en liefst ook nog warm is. Stilstaand water is vaker een bron van Pseudomonas dan stromend water. Vandaar dat makkelijk de link wordt gemaakt met zwembaden, meren, douches, yaccuzi’s…
Het is echter zeer moeilijk om aan te tonen dat een infectie met Pseudomonas ook effectief het gevolg is van contact hiermee vanuit de omgeving. Verschillende studies hebben dit proberen aan te tonen of te weerleggen, maar een eenduidige richtlijn is er niet. . De mate van longaantasting zelf is al een belangrijke risico factor bij het oplopen van een Pseudomonas infectie.

Wat wel wordt afgeraden omwille van verhoogde kans op Pseudomonasinfectie is het gebruik van yaccuzi’s en tropische zwemparadijzen. De beduidend hogere temperaturen in dit type zwembaden en het opborrelen van water tot kleine partikeltjes (= aerosol) verhogen de kans op inhalatie en longinfectie met Pseudomonas. Meerdere studies hebben trachten na te gaan of er ook een verhoogd risico is op Pseudomonas infectie bij het gebruik van gewone (publieke en privé) zwembaden. Zwembaden die slecht onderhouden worden en vooral te weinig desinfectantia bevatten hebben duidelijk hogere concentraties aan Pseudomonas dan de zwembaden die goed onderhouden worden. Het wordt dan ook niet afgeraden aan mucoviscidosepatiënten om gebruik te maken van zwembaden die volgens de aanbevolen richtlijnen worden onderhouden (= de meeste).

Voor een privézwembad is het dus vooral belangrijk rekening te houden met de aanbevolen richtlijnen voor desinfectie. De juiste informatie is ongetwijfeld terug te vinden bij de erkende verdelers van de zwembaden. Let wel: het gebruik van teveel chloor kan ook irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Het is daarom raadzaam zich aan de opgestelde richtlijnen te houden en hier geen eigen interpretatie van toe te passen.
Concreet komt het er dus op neer dat er geen eenduidig bezwaar kan worden gegeven op de aankoop van een huis met zwembad, rekening houdend dat jullie de aanbevolen richtlijnen voor het onderhoud van het zwembad toepassen.

Op de vraag of u iets specifiek moeten doen/in de gaten houden kan ik enkel zeggen dat het raadzaam is om ook uw behandelende arts op de hoogte te stellen van de mogelijke aankoop van dit huis en hierover zijn specifieke mening met betrekking tot uw kind vragen.


Vriendelijke groeten,
Dr E. De Wachter

09.08.2011