Let wel: heel wat informatie zal na een jaar nog geldig zijn; af en toe gebeurt het echter dat inzichten veranderen en dat informatie zelfs al na 3 maanden tijd voorbijgestreefd is. Indien u hierover twijfelt vraag het aub na.

Kinesitherapie

Vraag
Ik had een vraag ivm de kinesitherapie die bij een patiënt met muco komt kijken. Welke handelingen zijn hierbij nodig? Kan de patiënt deze thuis zelf uitvoeren? Welk gevolg heeft dit bij de patiënt, buiten het vrijmaken van de luchtwegen?
Alvast bedankt
Antwoord
Beste,

Dank voor deze fijne vraag. Hedendaagse kinesitherapie bij mucoviscidose is meer dan enkel de ademhalingstherapie.

- Inhalatietherapie
- Ademhalingstherapie
- Mobilisatie
- Inspanningstraining

Elke patiënt spendeert hier dagelijks enkele uren aan. Het is dus belangrijk dat de patiënt hierin ook goed gesteund en gecoached wordt door zijn kinesitherapeut.

Toch is het heel belangrijk dat de patiënt in staat is, om zelfstandig zijn therapie uit te voeren en niet afhankelijk wordt van zijn therapeut.
Er is geen standaardtherapie voor een mucopatiënt, therapie moet individueel aangepast te worden aan de patiënt, zijn toestand en de verwachtingen van de patiënt.


Inhalatietherapie:
----------------------
Dit omvat alles wat aërosol, inhalaties met droge poeder inhalatoren betreft. Hier is het belangrijk dat de patiënt het juiste materiaal heeft om te vernevelen, aangepast aan zijn toestand van de longen, leeftijd en voorkeur. Dit wordt meestal met de patiënt gekozen in zijn/haar mucocentrum.

Ademhalingstherapie:
-----------------------------
Bij de ademhalingstherapie is het belangrijk de techniek te kiezen waar de patiënt zich comfortabel en vertrouwd bij voelt. Er moet voldoende tijd besteed worden aan het aanleren van de verschillende AH-therapieën, want ook deze zijn afhankelijk van de leeftijd. Een peuter kan nog niet zelfstandig zijn therapie uitvoeren, terwijl je bij oudere kinderen/tieners wel meer naar zelfstandigheid kan gaan werken.
Voor men begint met de werkelijke AH-therapie is het belangrijk te zorgen dat de bovenste luchtwegen zuiver zijn. Dit kan door correct snuiten of neusspoelingen met een neuskannetje.

Het is belangrijk dat elke patiënt leert met de verschillende hulpmiddelen (zoals PEP en flutter) te werken zodat men daarna de juiste keuze van hulpapparatuur kan kiezen overeenkomstig met de noden van de patiënt.

Het ophalen van secreties moet het hoofddoel zijn van dit stukje therapie.

Mobilisatie

Naast de pure ademhalingstherapie is het belangrijk ook de thorax soepel te houden zodat de spieren hier gelegen een optimale bijdrage kunnen leveren tijdens drainagetechnieken en ademhaling.

Deze oefeningen kunnen in vele vormen aangeleerd worden, vroeger gebeurde dit meestal met de stokoefeningen (stokoefeningen), tegenwoordig zijn er verschillende goed mobiliserende technieken.

Bij dit aspect van de therapie is het belangrijk dat een kinesitherapeut regelmatig feedback geeft en de therapie aanpast aan de individuele noden van de patiënt. Vaak krijgt de patiënt een oefenprogramma mee om zelfstandig deze therapie verder te kunnen zetten.


Inspanningstraining:
Conditieopbouw of inspanningstraining is voor elke mens erg belangrijk. Dit is ook zo voor CF- patiënten. Meer nog, bij CF patiënten blijkt uit de literatuur dat inspanningstraining tevens een gunstig effect heeft op de mobilisatie van de secreties en het zorgt voor een vertraagde achteruitgang van de longfunctie. Welke training het beste gegeven wordt is een vraag die reeds eerder beantwoord werd via E-corn en dan verwijs ik ook graag daar naar toe.

Nu de CF-patiënten langer hun longfunctie kunnen behouden, is het ook meer opportuun om de inspanningstraining niet louter bij de kinesitherapeut op te bouwen. Deelnemen aan sportactiviteiten in sportclub of vereniging is erg belangrijk.

Wanneer er een forse daling van de longfunctie is, dan is het wel aangeraden om de inspanningstraining onder strikte supervisie van een kinesitherapeut te doen. Dit om saturatiedalingen en de mogelijke gevolgen hiervan onder controle te houden.
29.01.2013