Let wel: heel wat informatie zal na een jaar nog geldig zijn; af en toe gebeurt het echter dat inzichten veranderen en dat informatie zelfs al na 3 maanden tijd voorbijgestreefd is. Indien u hierover twijfelt vraag het aub na.

antibiotica

Vraag
De kranten staan vol met negatieve berichten over antibiotica. Mijn kinderarts zegt ook dat vaak of lang antibiotica niet goed is. Van de dokter in het mucocentrum krijgt mijn kind, zelfs bij het minste hoestje al antibiotica voorgeschreven. Ik weet niet wat het beste is voor mijn kind.
Antwoord
Beste ouder,

Mucoviscidose gaat gepaard met aanslepende bacteriële infectie in de long vanaf heel jonge leeftijd. Deze longinfectie veroorzaakt hoest met slijmen en beschadigt bovendien ook langzaam maar zeker de longen. Het is nog onvolledig begrepen waarom vooral infectie met specifieke bacterieën zoals Staphylococcen en Pseudomonas optreden. Vooral infectie met deze laatste is erg kwalijk voor de long.

De levensverwachting en -kwaliteit voor patiënten met deze aandoening is de laatste decennia sterk verbeterd. Naast de verbetering van de vertering en voedingstoestand is het vooral de agressieve behandeling van de longinfectie die prognose heeft verbeterd. Terwijl een verder gezond kind van heel wat luchtweginfecties geneest zonder antibiotica gaan bijna alle luchtweginfecties bij kinderen met mucosviscidose gepaard met bacteriële longinfectie. Deze kinderen lijken niet erg ziek maar blijven hoesten met slijmen. Indien onbehandeld, beschadigen deze ogenschijnlijk banale infecties de long. In praktijk betekent dit dat heel frequente en ook dikwijls langdurige behandelingen met antibiotica de hoeksteen vormen in de behandeling van deze ziekte. Deze antibiotica kunnen langs de mond, intraveneus of via aërosol worden toegediend (afhankelijk van type en ernst van infectie). Minstens 2 recente studies (die behandeling in verschillende mucocentra vergelijken) hebben duidelijk aangetoond dat patiënten die frequenter met antibiotica intraveneus worden behandeld het beter doen op langer termijn.

De keerzijde van deze behandelingswijze is inderdaad het risico op ontstaan van antibiotica ongevoeligheid. Door correct gebruik van antibiotica kan dit risico enigszins worden beperkt (antibiotica zoveel mogelijk op geleide van een kweek, doordachte keuze en gebruik van combinaties, het afwisselen van antibiotica ect). Het optreden van antibiotica resistentie betekent anderzijds niet dat de infectie onbehandelbaar wordt en dit risico weegt daarom zeker niet op tegen het gunstig effect van antibiotica op het lange termijn ziekteverloop.Hopelijk kan dit antwoord u geruststellen.

Met vriendelijke groeten

Dr M Proesmans

12.06.2008
Het antwoord is opgemaakt door: Prof Kris De Boeck