Let wel: heel wat informatie zal na een jaar nog geldig zijn; af en toe gebeurt het echter dat inzichten veranderen en dat informatie zelfs al na 3 maanden tijd voorbijgestreefd is. Indien u hierover twijfelt vraag het aub na.

azritromycine

Vraag
Beste artsen

Gisteren hoorde ik op het nieuws dat azitromycine anti biotica onder de loep genomen word in america omdat het een gevaarlijk medicijn zou zijn. Weet u hier meer over? Wantbals ik ivm mijn cf een kuurtje krijg is het meestal dit antibioticum. { net als diana35 en domperidon deze middelen zijn ook onder de loep genomen}

Mag bezorgde cfer
Antwoord
Beste,

We begrijpen uw bezorgdheid omtrent het gebruik van azithromycine.
Laat ons het probleem even verder toelichten.
Azithromycine is lid van de macrolide antibiotica, een groep die reeds lang gebruikt wordt in de behandeling van acute infecties. De laatste jaren wordt het antibioticum echter ook meer en meer gebruikt als ‘ontstekingsremmer’. Uit grote studies is gebleken dat patiënten met CF en chronische infectie met Pseudomonas een minder snelle achteruitgang van longfunctie kennen wanneer zij azithromycine in onderhoudsbehandeling gebruiken.
Elk geneesmiddel heeft nevenwerkingen. U moet weten dat elk medicijn, voor het op de markt komt, onderworpen wordt aan zeer strenge veiligheidsnormen. Het is reeds lang gekend dat het gebruik van macrolide antibiotica een risico vormt voor bepaalde hartritmestoornissen, die uitzonderlijk de dood als gevolg kunnen hebben. Uit de preklinische studies met azithromycine bleek echter dat dit risico met azithromycine kleiner was dan met de andere macroliden. In geen enkele van de grote studies die gebeurd zijn bij patiënten met CF werden problemen wat betreft de veiligheid van het medicijn opgemerkt.
Een recente, grote studie bij meer dan 1 miljoen mensen toont echter aan dat volwassenen die azithromycine nemen gedurende 5 dagen voor een luchtweginfectie, een net iets hoger risico hebben op plotse dood door hartritmestoornissen dan degenen die geen antibioticum of amoxicilline gebruikten, maar er was geen verschil met degenen die levofloxacine gebruikten (een ander antioticum dat vaak bij CF gebruikt wordt). Het is echter onduidelijk of de oorzaak ligt in het gebruik van azithromycine, of in de selectie van de patiënten. Een andere grote studie toonde aan dat het vermoedelijk alleen patiënten met een andere onderliggende risicofactor zijn die een verhoogd risico lopen. Op basis van deze studies heeft de FDA (Amerikaanse Food and Drug Administration) beslist tot een ‘veiligheidswaarschuwing’. Dit wil echter niet zeggen dat het medicijn plots niet meer gebruikt mag worden. De FDA wil aanvullend onderzoek doen om hierover meer duidelijkheid te krijgen.
Het is wel zo af te raden het medicijn te combinerern met andere middelen die een mogelijke invloed kunnen hebben op de hartgeleiding, zoals bijvoorbeeld domperidone en pompelmoessap. Eventueel kan een ECG uitgevoerd worden om deze problemen op te sporen.

Hopelijk is dit antwoord voldoende duidelijk.
Met vriendelijke groeten,
Dr. Mieke Boon
14.05.2013