Let wel: heel wat informatie zal na een jaar nog geldig zijn; af en toe gebeurt het echter dat inzichten veranderen en dat informatie zelfs al na 3 maanden tijd voorbijgestreefd is. Indien u hierover twijfelt vraag het aub na.

pseudonomas aeruginosa

Vraag
in welk fruit en in welke groenten kan men pseudonomas aantreffen
Antwoord
Beste vraagsteller,

Ik veronderstel dat u wil weten of het eten van groente en fruit het risico verhoogt op een infectie met pseudomonas (aeruginosa) bij een persoon met CF (of muco).
Ik zal trachten de vraag stapsgewijs te beantwoorden.
Het is belangrijk te weten dat 'pseudomonas' een verzamelnaam is voor een grote groep bacteriën die een gelijkaardig uiterlijk en overeenkomende kenmerken hebben. Tot de familie 'pseudomonas'-bacteriën behoort een groot aantal 'familieleden' die niet allemaal schadelijk zijn voor de mens. Het is de pseudomonas aeruginosa bacterie die verantwoordelijk is voor de longinfectie bij mensen met CF. Deze bacterie wordt overal in onze omgeving teruggevonden, maar het meest frequent op vochtige plaatsen, vooral op stilstaand water, maar ook in de bodem. Het volledig mijden van plaatsen waar deze bacterie zit is daarom niet mogelijk. Aan mensen met CF wordt daarom aangeraden om enkele preventieve vuistregels in acht te nemen. Lees hierover meer in het hoofdstuk pseudomonaspreventie.
In de landbouw kampt men regelmatig met pseudomonas-infectie van gewassen, zoals prei, ui en andere groentesoorten die laag bij de grond groeien. Dit kan leiden tot een mislukte oogst, omdat de pseudomonasbacterie het gewas aantast. Het betreft hier niet de pseudomonas aeruginosa, maar in de meeste gevallen pseudomonas syringae, die tot een andere groep van de familie behoort en niet schadelijk is voor de mens. Wees daarom steeds kritisch bij het lezen van artikels als het gaat om 'pseudomonas'. Trek hieruit vooral niet de verkeerde conclusie dat het eten van groente en fruit schadelijk of gevaarlijk kan zijn. Een evenwichtige voeding, waarin voldoende vitaminen en vezels zitten is voor ieders gezondheid van belang, ook voor mensen met CF (muco). Natuurlijk is het aangewezen om steeds groente en fruit zorgvuldig te wassen vooraleer het te consumeren. Het eten van goed gewassen groente en fruit verhoogt het risico op een longbesmetting met pseudomonas aeruginosa dus niet. Het wassen van de handen na toiletbezoek en voor het eten zijn eveneens niet te verwaarlozen maatregelen.
Ik hoop dat u hiermee een voldoende antwoord hebt gekregen op uw vraag.

Vriendelijke groeten
E De Wachter
17.05.2013