Let wel: heel wat informatie zal na een jaar nog geldig zijn; af en toe gebeurt het echter dat inzichten veranderen en dat informatie zelfs al na 3 maanden tijd voorbijgestreefd is. Indien u hierover twijfelt vraag het aub na.

Blauwe Vlag en zwemmen voor Muco patienten

Vraag
De Blauwe Vlag is een internationaal kwaliteitskeurmerk dat in Vlaanderen wordt uitgereikt door de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Foundation for Enviromental Education (FEE) en staat garant voor kwaliteitsvol duurzaam toerisme aan de kust en binnenwateren. Jachthavens en zwemvijvers kunnen zich hiermee onderscheiden op het vlak van waterkwaliteit, interne milieuzorg, milieueducatie en veiligheid. Kiezen voor de Blauwe Vlag vraagt een blijvende inspanning van de uitbaters, het kwaliteitslabel dient immers elk jaar hernieuwd te worden.

De vraag:
Mogen we er vanuit gaan dat zo wie zo alle kinderen en volwassenen met muco kunnen zwemmen in water dat de het keurmerk heeft van blauwe vlag?
Denk maar aan de zwemvijvers De lilse bergen, Het Zilvermeer, de Mosten, de Gavers, etc...
Mestal worden er uitstappen gepland dorr jeugdvereingingen, scholen en sportdagen /kampen.

Van harte dank voor jullie antwoord
Antwoord
Dank u voor uw vraag.
Patiënten met mucoviscidose (CF) hebben bijna allemaal chronische infectie van de luchtwegen, meestal met kiemen zoals Staphyloccus aureus, Hemophilus influenzae en Pseudomonas aeruginosa. Patiënten met mucoviscidose zij vatbaar voor longinfectie door Pseudomonas aeruginosa. Chronische (blijvende) aanwezigheid van Pseudomonas in de luchtwegen veroorzaakt gemiddeld een snellere achteruitgang van de longfunctie. Daarom wordt dikwijls de vraag gesteld naar besmettingsrisico en blootstelling bijvoorbeeld in een zwembad/zwemvijver.
De Pseudomonas bacterie komt in onze omgeving vooral voor in vochtige, liefst warme plaatsen zoals stilstaand water. Blootstelling aan deze omgevingsbacteriën kan niet volledig vermeden worden. Maar er zijn geen harde wetenschappelijke bewijzen dat vermijden van activiteiten zoals zwemmen of douchen infectie met Pseudomonas verminderen. In veel Europese landen zijn strikte hygiënische normen opgelegd voor publieke zwembaden, waar het water wordt onderzocht op aanwezigheid van bacteriën zoals Pseudomonas. Door gepaste ontsmetting en hygiëne is aanwezigheid van hoge concentraties Pseudomonas bacteriën onwaarschijnlijk. Voor tropische zwembaden is het moeilijker om de kwaliteit van het water te garanderen, omdat door warmte en vochtigheid de bacteriële groei sneller is. Om die reden raden sommige centra af om zulke pretparkzwembaden of subtropische zwembaden te bezoeken, zonder dat er bewijzen zijn dat dit inderdaad risico’s inhoudt.
De preventiemaatregelen zijn dus niet altijd gebaseerd op harde bewijzen, en kunnen dus licht verschillen van centrum tot centrum, ook op basis van de lokale hygiënenormen. Een redelijk evenwicht moet gevonden worden tussen voldoende voorzichtigheid en mogelijkheid tot deelname aan sociale activiteiten. Ons advies is dat zwemmen in openbare zwembaden/privézwembaden en zwemvijvers die volgens de geldende regels worden ontsmet geen significant risico inhoudt tot besmetting met Pseudomonas. Best wordt dit besproken met uw behandelende arts.
04.06.2015