Let wel: heel wat informatie zal na een jaar nog geldig zijn; af en toe gebeurt het echter dat inzichten veranderen en dat informatie zelfs al na 3 maanden tijd voorbijgestreefd is. Indien u hierover twijfelt vraag het aub na.

bacteriophagen

Vraag
Beste , ik vernam interessante info over onderzoek met bacteriophagen op pseudomonas aeroginosa . Is dit een studie die opgevolgd worden in Europa?

http://www.ampliphibio.com/product-pipeline
Antwoord
Bacteriofagen (letterlijk vertaald betekent dit ‘zij die bacteriën opeten) zijn de natuurlijke vijanden van bacteriën. Ze zijn heel talrijk bv in afvalwater en houden in het milieu het aantal en de soort van bacteriën in evenwicht. Bacteriophagen passen hun virulentie (zeg maar wapens) aan naarmate de bacteriën in het milieu veranderen.

De natuurlijke vijand als wapen gebruiken in de behandeling van een infectie is dan ook een idee dat al lang meegaat. Er gebeurt dus onderzoek om na te kijken of toedienen van bacteriofagen leidt tot een betere controle van chronische infecties, vooral infecties door resistente bacteriën.
De gemakkelijkste toepassing zijn huidinfecties bij brandwonden: een plaatselijke toepassing.
Maar er gebeurt ook voorbereidend onderzoek met als uiteindelijk doel het gebruik van bacteriofagen om de chronische longinfectie bij mucoviscidose in bedwang te houden, vooral in geval van bv Pseudomonas-infectie met hoge graad van resistentie tegen antibiotica. Uit Oost-Europese landen zijn er meldingen dat behandeling met bacteriofagen via inhalatie een grote verbetering kan brengen bij patiënten met muco. Maar dit zijn eerder anekdotes, het betreft nooit een onderzoek uitgevoerd volgens de huidige regels van de kunst: dubbel blind, met een controle groep.. In West-Europa staat het onderzoek over bacteriofagen (behalve voor brandwonden) in een vroeg stadium van ontwikkeling. De regelgeving omtrent therapie met bacteriofagen via inhalatie is heel erg strikt, en daarom gaat het onderzoek maar met mondjesmaat vooruit. Een interessante piste is wel de fagen zelf niet te gebruiken maar wel ‘de wapens’ van de bacteriofagen artificieel aanmaken bv. ‘artelysines’. Op die manier is het gevaar voor het milieu door het introduceren van fagen beperkt.
31.01.2018