Let wel: heel wat informatie zal na een jaar nog geldig zijn; af en toe gebeurt het echter dat inzichten veranderen en dat informatie zelfs al na 3 maanden tijd voorbijgestreefd is. Indien u hierover twijfelt vraag het aub na.

ADHD en cf

Vraag
Is er onderzoek gedaan naar een verband tussen ADHD en cf? Is er een verband? Bijvoorbeeld mbt bepaalde voorgeschreven medicijnen voor CF ?
Antwoord
ADHD is een psychiatrische diagnose waarbij de symptomen aandachttekort, hyperactiviteit en impulsiviteit centraal staan. Enkele studies hebben zich gericht op CF in combinatie met ADHD maar de resultaten zijn niet eenduidig. De meest recente studies tonen geen verband tussen ADHD symptomen en specifieke CF parameters (BMI of longfunctie). Ook vond men geen aanwijzingen dat mensen met ADHD een slechtere therapietrouw zouden hebben. Deze recente studies suggereren een verband tussen enerzijds een genetische aanleg voor ADHD en een verhoogde blootstelling aan inflammatie en stress van ziekte. Patiënten met CF met die genetische aanleg voor ADHD zouden een verhoogd risico kunnen hebben om ADHD te ontwikkelen. Deze suggesties zijn echter gebaseerd op zeer kleine aantallen patiënten en verder onderzoek is absoluut noodzakelijk.
Patiënten met muco hebben vaak al een enorme lijst medicatie en voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van nog meer medicatie, ook vanwege mogelijke wisselwerking tussen de medicatie (bijv. sommige ADHD medicatie kan de eetlust verminderen).
Het is van belang dat de diagnose ADHD zorgvuldig wordt gesteld, door een gespecialiseerd psychiater die vervolgens in samenwerking met het CF team een behandelplan opstelt.
07.05.2018