Let wel: heel wat informatie zal na een jaar nog geldig zijn; af en toe gebeurt het echter dat inzichten veranderen en dat informatie zelfs al na 3 maanden tijd voorbijgestreefd is. Indien u hierover twijfelt vraag het aub na.

stoomcabine en cf

Vraag
Is een stoomcabine geschikt voor een CF patiënt die ook ABPA heeft?
Antwoord
Geachte,
We danken u voor deze vraag, die over het dagelijks leven gaat.
Het is onwaarschijnlijk dat de longaantasting bij CF wordt verbeterd door het gebruik van een stoomcabine. Er is ook enig risico want patiënten met muco verliezen veel zout in hun zweet, wat bij overdreven sporten of blootstelling aan hoge temperaturen ernstig zoutverlies en –tekort kan veroorzaken, zo geen extra zout wordt ingenomen.
Patiënten met CF lijden aan chronische longinfectie door bacteriën oa Pseudomonas aeruginosa.
Gezien chronische infectie met Pseudomonas de achteruitgang van de longfunctie versnelt, wordt geprobeerd infectie met deze kiem te voorkomen of uit te stellen. Een bron van infectie met Pseudomonas is besmetting door andere patiënten: daarom worden contacten tussen dragers en niet-dragers van Pseudomonas vermeden. Maar Pseudomonas is vooral een omgevingsbacterie die je terugvindt in stilstaand water of een slecht gereinigd aërosoltoestel en op warme vochtige plekken want ook warmte versnelt de bacteriële groei. Goede hygiëne en ontsmetting van kine- en aërosolmateriaal zijn dus aangewezen. Of strengere maatregelen nuttig zijn ter preventie van infectie met Pseudomonas, is niet goed gekend. De blootstelling aan Pseudomonas vanuit de omgeving is permanent, en toch is het dagelijks risico op infectie vrij gering. Klassiek wordt, naast een goede reiniging van aërosolmateriaal, aangeraden warme en vochtige plaatsen te vermijden, zoals subtropische zwembaden, sauna’s en ook stoombaden. De wetenschappelijke evidentie die achter deze aanbevelingen zit, is echter beperkt.
Aspergillus is een schimmel, die ook in de omgeving teruggevonden wordt, en die gemakkelijk overleeft in de taaie slijmen van patiënten en daar een allergische reactie kan uitlokken met symptomen zoals hoesten, kortademigheid, piepen, en achteruitgang van de longfunctie: allergische bronchopulmonaire aspergillose (ABPA). Deze schimmel groeit op vochtige plaatsen, zoals op de muren van een (zeer) vochtige kamer, en typisch ook in stro van paardenstallen. In een stoomcabine kan zeker Aspergillus op de wanden teruggevonden worden. Indien ABPA optreedt is het best blootstelling aan Aspergillus te vermijden, en is het gebruik van een stoomcabine niet aangewezen.
Als conclusie wordt gebruik van een stoomcabine in de regel afgeraden bij CF-patiënten, omwille van verschillende mogelijke nadelen. Er zijn veel andere mogelijkheden tot lichamelijke ontspanning. Zwemmen in een niet-subtropisch zwembad is bv mogelijk.
K. De Boeck, M. Proesmans, F. Vermeulen, L. Dupont
09.04.2009