Prosíme respektujte:,Zatímco n?které informace budou i za rok stále aktuální, jiné zastarají již za t?i m?síce. Pokud si nejste jisti, nebojte se prosím zeptat.

prasečí chřipka

Otázka
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli mám dát očkovat svou 11-letou dceru na prasečí chřipku? Dcera má cystickou fibrozu. Na běžnou chřipku je očkovaná. Děkuji za odpověd.
Odpověď
Dobrý den,
přikládáme aktuální vyjádření CF týmu FN Motol v Praze ve světle světových poznatků a jednání s MZ ČR platné k 1.12.2009.
Ve světle těchto informací je očkování proti prasečí chřipce pro Vaši dceru doporučené a to co nejdříve.
Za ECORN-CF Věra Vávrová a Jitka Brázová

Sezónní a prasečí chřipka
V tomto roce jsme již všichni hodně slyšeli o nebezpečí prasečí chřipky. Protože řada informací je kontroverzních, pokusíme se vyjádřit své současné stanovisko k této hrozbě. Upozorňujeme, že se toto stanovisko může s vývojem znalostí a zkušenosti s očkováním a s průběhem onemocnění u CF měnit.

Většina nemocných s CF je každoročně očkována proti tzv. sezónní chřipce (epidemie probíhá vždy v období od podzimu do jara), protože vědí, že virové onemocnění vyvolané virem chřipky může způsobit zhoršení plicních funkcí až po dobu několika týdnů a často na něj nasedá bakteriální infekce dýchacích cest, kterou je třeba léčit antibiotiky. Doporučení očkování proti sezónní chřipce nadále platí i v současné situaci s hrozbou onemocnění prasečí chřipkou.

Virus prasečí chřipky (H1N1) může působit podobné problémy jako virus sezónní chřipky, a to kdykoliv během celého roku. Zdá se, že častěji než sezónní chřipka může působit závažné komplikace u chronicky nemocných osob (kam patří i pacienti s CF). Mezi nejzávažnější komplikace patří postižení dolních cest dýchacích s projevy zápalu plic a dechové nedostatečnosti. Jak velké je riziko této komplikace, se dá obecně určit jen těžko.

Jako účinná opatření pro prevenci prasečí chřipky doporučujeme především:
1) Očkování: pro CF pacienty je celosvětově doporučováno očkování proti prasečí chřipce, a to bez ohledu na věk. U nás zatím platí, že se chystá očkování u dětí nad 10 let (v individuálních případech i mladších) a u dospělých. Komplikovaným průběhem prasečí chřipky jsou ohrožení více CF nemocní s výraznějším plicním postižením (bronchiektázie na HRCT, výraznější obstrukce dýchacích cest při spirometrii), ev. s dalšími komplikacemi, jako je jaterní onemocnění s portální hypertenzí, diabetes, hemoptýza, kardiomyopatie. Proto by se měli nechat očkovat zvláště CF nemocní s těmito komplikacemi.
Možné uváděné vedlejší účinky očkovací látky, na které jsme v médiích upozorňováni, se připisují přídatné látce ("adjuvans"), která je stejná jako v očkovací látce proti sezónní chřipce (Fluad) úspěšně užívané již řadu let i u nás pro očkování především starších osob.
V případě, že jste měli v minulosti alergickou reakci na očkování či máte alergii na vaječnou bílkovinu, nezapomeňte tuto informaci sdělit lékaři před očkováním.
2) Důkladnou hygienu rukou (mytí mýdlem nebo dezinfekčními prostředky).
3) Zakrývat si nos a ústa při kašli a kýchání a vyhýbat se (odvrácením se, otočením se) blízkému kontaktu s někým, kdo kašle nebo kýchá.
4) Pokud možno se nedotýkat očí, nosu a úst, pokud nemáte umyté ruce.
5) Vyhnout se kontaktu se zdravými, pokud máte akutní infekt.
6) Všímat si ev. příznaků chřipky, které jsou stejné u sezónní i prasečí chřipky (bolesti hlavy, bolesti svalů nebo kloubů, vysoká teplota, zimnice, kašel, rýma, bolení v krku), a hned na ně upozornit svého lékaře.
7) Jakmile se nemoc projeví, nechodit do školy či do práce.
8) Nechodit do školy či práce ani v případě, že nejste ještě očkováni a v práci či ve škole již jsou nemocní s chřipkou.
9) Pokud možno nepoužívat prostředků MHD v době, kdy byl oficiálně vyhlášen stav epidemie. Podobně v období epidemie chřipky nenavštěvovat kina a jiná místa, kde se vyskytuje větší množství osob pohromadě.
10) Preventivně je vhodné vyplachovat si nos a ústa slanou vodou (tzv. nosní sprcha či různé
přípravky s obsahem mořské soli určené k vstřikování do nosu), a to dlouhodobě 2x denně.

Současná situace v ČR
V České republice v současné době narůstá počet onemocnění sezónní i prasečí chřipkou. V různých regionech se situace liší a rychle se může měnit.
Teprve nedávno do ČR dorazila očkovací látka, která začíná být podávána vybraným skupinám lidí. S touto očkovací látkou jsou zatím zkušenosti jen ze světa, kde se zdá, že pozitivní účinky vakcíny (ochrana proti propuknutí onemocnění) jednoznačně převyšují rizika jejího podání (např. zvýšená teplota, nevolnost, lokální reakce v podobě zarudnutí, otoku a bolestivosti v místě aplikace), a to zvláště u chronicky nemocných (tedy i nemocných CF).
Spolu s tím, jak budou přibývat zkušenosti s očkováním touto novou vakcínou ve světě, se bude pravděpodobně rozšiřovat indikace očkování i na menší děti.

V TÉTO CHVÍLI PLATÍ, ŽE OČKOVÁNÍ PROTI PRASEČÍ CHŘIPCE BY MĚLI PODSTOUPIT VŠICHNI NEMOCNÍ S CF NAD 10 LET (V INDIVIDUÁLNÍCH PŘÍPADECH I MLADŠÍ), A TO CO NEJDŘÍVE.
PODLE POSLEDNÍCH INFORMACÍ SE BUDOU DĚTI NAD 10 LET OČKOVAT OD 14.12.2009 A TO V REGIONÁLNÍCH OČKOVACÍCH CENTRECH, O KTERÝCH BY VÁM MĚLI PODAT INFORMACI OBVODNÍ LÉKAŘI A TI BY TAKÉ MĚLI NEMOCNÉ S CF DO TĚCHTO CENTER DOPORUČIT.
V PŘÍPADĚ, ŽE Z NĚJAKÉHO DŮVODU NEMŮŽETE BÝT OČKOVÁN(A) (např. věk pod 10 let, alergie na vaječnou bílkovinu), JE TŘEBA MÍT DOSTUPNÝ LÉK NA CHŘIPKU – TAMIFLU – KTERÝ BY MĚL BÝT PODÁN JIŽ PŘI PRVNÍCH PŘÍZNACÍCH. LÉK JE K DISPOZICI V NĚKTERÝCH VELKÝCH LÉKÁRNÁCH, ALE SITUACE JE VELMI PROMĚNLIVÁ. MAJÍ HO TAKÉ K DISPOZICI NĚKTEŘÍ OBVODNÍ LÉKAŘI. VE FN MOTOL JE V SOUČASNÉ DOBĚ LÉK K DISPOZICI 24 HODIN DENNĚ A PŘEDEPSAT VÁM JEJ MŮŽE LÉKAŘ SLOUŽÍCÍ NA PEDIATRICKÉM ODDĚLENÍ. LÉK SI MŮŽETE VYZVEDNOUT I DOPŘEDU (DO REZERVY). PROBLÉMEM VŠAK ZŮSTÁVÁ CENA – TÉMĚŘ 1000 KČ ZA JEDNO BALENÍ. PO VYHLÁŠENÍ EPIDEMIE BY MĚL BÝT LÉK DO URČITÉ MÍRY HRAZEN POJIŠŤOVNAMI. KAŽDÉMU NEMOCNÉMU S CF, KTERÝ NENÍ JEŠTĚ DOSTATEČNĚ CHRÁNĚN VAKCÍNOU PROTI PRASEČÍ CHŘIPCE, TEDY DOPORUČUJEME, ABY SI ZJISTIL, JAK DOSTUPNÉ JE TAMIFLU V JEHO REGIONU, ABY MĚL MOŽNOST VYZVEDNOUT SI LÉK PŘI PRVNÍCH PŘÍZNACÍCH CHŘIPKY V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ NEBO JEJ MĚL DOMA PŘIPRAVENÝ.

06.12.2009
Odpověď editoval: MD Jitka Brázová