Prosíme respektujte:,Zatímco n?které informace budou i za rok stále aktuální, jiné zastarají již za t?i m?síce. Pokud si nejste jisti, nebojte se prosím zeptat.

pseudomonas

Otázka
Ako sa vyhnut nakaze s pseudomonasaeruginosa. Comu sa vyhybat? Odtoky, vaza s kvetmi ...?
Odpověď
Dobrý den. Běžný výskyt Pseudomonas aeruginosa v zevním prostředí prakticky vylučuje možnost vyhnout se v každodenním životě kontaktu s touto bakterií. Tradičně nejvyšší riziko získání infekce je spojováno s vyhřívanými bazény, vířivkami, sprchami, WC, odpadem a se zubařským náčiním, ovšem za potenciální rezervoár P. aeruginosa lze v podstatě považovat jakékoliv vlhké prostředí, v němž bakterie bez problémů přežívá. Záměrně volený dovětek „bez problémů přežívá“ je použit na obranu dostatečně chlorovaných bazénů, které růst P. aeruginosa neumožňují a ve skutečnosti nepředstavují zvýšené riziko.
Jaké riziko infekce tedy opravdu přináší vlhké prostředí? Ačkoliv z definice výskytu P. aeruginosa vychází, že se bakterie hojně vyskytuje v pacientově blízkém okolí, pravděpodobnost získání infekce se vůbec nezdá vysoké. Studie, které porovnávaly genetické profily bakterií druhu P. aeruginosa, neprokázaly shodu mezi kmeny, které byly izolovány ze zevního prostředí, a kmeny, které byly vykultivovány z pacientů s CF. Takový výsledek naznačuje, že populace „venkovních“ bakterií P. aeruginosa je velice rozmanitá a že většina jejích členů nedokáže pacienta kolonizovat a způsobovat infekci.
Zdroj infekce v zevním prostředí (pokud nějaký specifický vůbec existuje) a jeho míra závažnosti není stále popsána. Naproti tomu je však jasně definováno nebezpečí získání infekce, které hrozí při kontaktu s jiným, P. aeruginosa pozitivním pacientem s CF. Základní pravidlo v prevenci infekce tak spočívá v dodržování izolačního systému a protiepidemických opatření CF centra.
Proti dalším aktivitám, které pacienti provádějí v dobré snaze vyhnout se nákaze, nelze v zásadě nic namítat, i když jejich účinnost a smysluplnost je diskutabilní. Možnost nákazy zvenčí je pacienty (a zvláště pak jejich rodiči) často významně přeceňována a mnohá opatření zavedená v domácnosti jsou v podstatě zbytečná a jen dále zatěžují nemocného. Výjimkou je správná péče o inhalační pomůcky, které jsou v denodenním intimním kontaktu s pacientem a které by při nedostatečném čištění mohly fungovat jako brána infekce.
Doporučením tak zůstává respektování izolačního režimu a hygienických pravidel CF centra. V běžném životě je namístě racionální zvážení každého domácího opatření, a to zvláště z pohledu pacienta, jehož by neměla daná aktivita psychicky zatěžovat. S pozdravem Pavel Dřevínek a Jitka Brázová
21.11.2007
Odpověď editoval: Pavel D?evínek