Prosíme respektujte:,Zatímco n?které informace budou i za rok stále aktuální, jiné zastarají již za t?i m?síce. Pokud si nejste jisti, nebojte se prosím zeptat.

Pseudomonáda - možnost přenosu

Otázka
Dobrý den, mám pseudomonádu a chtěla bych se zeptat, jestli ji ode mě může chytit člověk, který sice nemá CF, ale má dlouhodobě oslabenou imunitu (po chřipce). A také jestli pseudomonádou nemůžu nějak ohrozit novorozené, jinak zdravé miminko. Děkuji.
Odpověď
Dobrý den.
Riziko pseudomonádové infekce je pro zcela zdravého jedince (novorozeně
nevyjímaje) velice nízké a pokud takový jedinec pseudomonádou onemocní,
jedná se zpravidla o záněty kůže, ucha či očí. Bakterie se do těchto míst
zanese většinou vodou při koupání nebo v případě očí přes kontaktní čočky.
Pacient s CF není zdrojem infekce a nepředstavuje pro zdravého jedince
prakticky žádné riziko. Přenos plicní infekce byl popsán v literatuře pouze
jednou, když onemocněli rodiče pacientky s CF, která měla infekci
způsobenou přenosným, tzv. liverpoolským kmenem (ten se u nás nevyskytuje).
Nemocní s oslabenou imunitou mohou být náchylní k infekci pseudomonádou.
Tato situace však nastává typicky v nemocničním prostředí na odděleních
intenzivní péče, kde leží pacienti po chirurgických výkonech či na umělé
plicní ventilaci. V těchto případech je imunita organismu vážně narušena a
pseudomonáda je zde skutečnou hrozbou. Oproti tomu je velmi nepravděpodobné, že by pseudomonáda zaútočila mimo nemocniční prostředí na osobu, která má nejčastěji pouze přechodně oslabenou imunitu např. po prodělané chřipce.
Infekce z CF pacienta se na jedince, kteří netrpí CF, prakticky nepřenáší, a
není tak potřeba přijímat žádná speciální opatření.
Jedinou preventivní činností, kterou snad lze pro oba případy uvedené v dotazu nabídnout, je řádné mytí, příp. desinfekce rukou.
s pozdravem, Pavel Dřevínek
29.03.2010
Odpověď editoval: MD Jitka Brázová