Prosíme respektujte:,Zatímco n?které informace budou i za rok stále aktuální, jiné zastarají již za t?i m?síce. Pokud si nejste jisti, nebojte se prosím zeptat.

Inhalace amiloridu

Otázka
Dobrý den,

mám desetiměsíční dítě s CF s plicními projevy, inhalujeme amilorid. Ve Vaší poradně jsem se dočetla, že se v zahraničí amilorid již prakticky nepoužívá vzhledem k nedostatečným studiím o účincích pro CF pacienty. Proč je tedy tento lék tak hojně využíván u nás a jakou jinou, vhodnější alternativu navrhujete, popř. jaké inhalační látky se používají v zahraničí?

Můj druhý dotaz se týká užívání Kreonu 10000. Dávkujeme podle hmotnosti, 9 kg = 9 kreonů/den v pěti dávkách jídla.
Mám se při podávání kreonů řídit množstvím jídla nebo spíše množstvím tuku v jídle? Kolik gramů tuku pojme jedna tableta kreonu při nefunkční slinivce?

Uvádí se, že k ovoci není třeba kreony užívat.
Týká se to i následujících:
- banán, avokádo,

- tepelně upravené ovoce, např. přesnídávka, rozvařené ovoce,

- čisté ovoce s přídavkem fantomaltu.


Děkuji Vám za zodpovězení mého rozsáhlého dotazu.

Alena
Odpověď
Dobrý den,
Máte plnou pravdu, že v zahraničí se amilorid neužívá. Důvod je ten, že amilorid má velmi krátký poločas působení a aby v dýchacích cestách účinně působil, bylo by třeba ho inhalovat mnohokrát denně, což není pochopitelně možné. Protože se však o jeho významu nepochybuje, pracují nyní vědci na jeho práškové formě, kterou by nemocní inhalovali tak, jako astmatici inhalují řadu léků dodávaných ve formě prášku.
U nás je amilorid oblíbený nejen proto, že ho nemocní dobře snášejí, že je nedráždí ani nemá nepříjemnou chuť, ale zejména proto, že jeho působení zasahuje podstatu problému CF. Ta spočívá v poruše transportu vody a solí buněčnými obaly. A amilorid blokuje vstřebávání sodíku z tekutiny na povrchu dýchacích cest a se sodíkem se v této tekutině zadržuje i voda a tak se sekret zřeďuje. Jsme si dobře vědomi jeho krátkodobého působení, ale protože po inhalaci hned následuje fyzioterapie a odhlenění dýchacích cest, je přece jen jeho vliv využit.
Ostatních léků, ovlivňujících vlastnosti hlenu, není mnoho. Nesporně nejúčinnější je rekombinantní lidská DNáza, která je na trhu pod názvem Pulmozym. Na přítomnost infekce v dýchacích cestách reagují obranné síly organismu tím, že do dýchacích cest putuje velké množství bílých krvinek. Po určité době se jejich buňky rozpadají a uvolňuje se z nich jejich desoxyribonukleová kyselina (DNA), který velmi zvyšuje hustotu hlenu. A ta DNáza ji štěpí a tím hlen ředí. Tento lék se však doporučuje až od 5ti let věku. I když se u velmi zahleněných dětí podává někdy i v dřívějším věku, běžné to není. Indikován je hlavně u častých infekcí dýchacích cest, při zhoršující se funkci plic a vykašlávání hnisavého (žlutého) hlenu.
V posledních letech je velmi oblíbená inhalace 5 - 7% roztoku chloridu sodného (kuchyňské soli – NaCl). Tento roztok je opět užíván u starších dětí a u kojenců není dosud vyzkoušen. Obecně se uvádí a naše zkušenosti to potvrzují, že velmi dráždí, proto se před jeho inhalací vdechují látky roztahující průdušky. Mohlo by totiž dojít k jejich stažení a mohl by se vyvolat stav podobný astmatickému záchvatu. Někteří pacienti si sůl velmi chválí, jiní ji nesnášejí nejen proto, že je dráždí, ale i pro velmi slanou chuť. Nicméně pro Vašeho chlapečka to nepřichází vzhledem k věku v úvahu.
Další léky, kterým se říká mukolytika, čili hlen rozpouštějící přípravky (např. Mistabron, mucosolvan, acetylcystein, bromhexin a další) jsou sice v terénu oblíbené, jejich účinnost je však sporná a pro dlouhodobé užívání se nedoporučují, protože dráždí hlenotvorné buňky ve sliznici dýchacích cest.
Lze ovšem inhalovat i fyziologický roztok nebo Vincentku. U té je však třeba dbát na to, aby láhev, z které se pro inhalaci roztok odlévá, nebyla užívána déle než 2, maximálně 3 dny. Po té době by se v ní mohly pomnožit bakterie, proto je třeba načít novou láhev. Riziko infekce je také důvod, proč se amilorid připravuje do lahviček po 20 ml.
Tolik tedy k prvnímu dotazu.

Pokud se Kreonu týká, je poměrně těžké určit vhodnou dávku. Přepočítávání na gramy tuku v potravě je složité a neužívá se. Důležité je to, aby dítě přibývalo na váze, mělo co nejnormálnější stolici jak co do množství, tak vzhledu a vůně a aby ho nebolelo bříško.
Větší dávka se podává k jídlům obsahujícím více tuku, menší k snídani a přesnídávkám, kde se přepokládá menší množství jídla i tuku.
K ovoci ať čerstvému nebo rozvařenému není třeba lék podávat, pokud v tom není jiný přídavek. Tedy, podává-li se ovoce s Fantomaltem, je dobře Kreon podat. Jedinou výjimkou mezi různými druhy ovoce jsou banány, k těm Kreon doporučujeme.

Doufáme, že jsme odpověděli na vše, co jste potřebovala vědět.

s pozdravem,
Věra Vávrová
02.02.2011
Odpověď editoval: MD Jitka Brázová