Prosíme respektujte:,Zatímco n?které informace budou i za rok stále aktuální, jiné zastarají již za t?i m?síce. Pokud si nejste jisti, nebojte se prosím zeptat.

Detoxikace

Otázka
Dobrý dne,je vhodná detoxikace u dětí s cf.Děkuji
Odpověď
Dobrý den,
detoxikace u dětí s CF nemá význam a tudíž není vhodná.
Cystická fibróza je geneticky podmíněné onemocnění, jehož podstata spočívá v poruše transportu solí a vody na buněčných obalech a tím změněných vlastností hlenu. Důsledky, které tato skutečnost pro organismus nemocného má, Vám jistě Vaši ošetřující lékaři vysvětlili. Léčení cystické fibrózy je komplexní, podrobně propracovávaný proces, který se přizpůsobuje všem novým poznatkům a je založen na důkazech správného působení. Detoxikace do tohoto léčebného programu rozhodně nepatří.
Pochopitelně není cystická fibróza nikde uváděna mezi problémy, které propagátoři detoxikace doporučují touto metodou léčit. Nemocní s CF nemají sníženou imunitu (pokud se to poměrně vzácně u některých dětí v prvních letech života objeví, je to třeba léčit jiným způsobem), nemají těžké kovy a toxiny v játrech ani jiné problémy, které programy detoxikace k této léčbě doporučují. Pokud se některé problémy (nadýmání, kyselý reflux, vyčerpanost organismu a jiné) u nich vyskytují, lze je vysvětlit základním onemocněním a jsou léčeny v rámci komplexní léčby CF. Tak se podávají probiotika ve formě Lacidofilu, antioxidačně působí v tucích rozpustné vitaminy (A,D,E), nadýmání omezuje správné podávání pankreatických enzymů v podobě minimikrotablet ke každému jídlu atd. atd., jak Vám to nesporně Váš lékař v Centru pro CF doporučuje.
Před podáváním přípravků k detoxikaci bychom dokonce u takto nemocných důsledně varovali. Tato léčba rozhodně nemůže ovlivnit základní problém CF. Navíc se mohou jednotlivé přípravky vzájemně ovlivňovat a není proto jasné, zda by detoxikační léčba nemohla nemocného spíš poškodit nepříznivým působením na nutně podávané léky.
Důrazně doporučujeme, abyste se v léčbě CF řídili doporučeními CF centra, které má největší zkušenost s vhodnou léčbou tohoto onemocnění.
S pozdravem, Věra Vávrová
31.01.2011
Odpověď editoval: MD Jitka Brázová