Prosíme respektujte:,Zatímco n?které informace budou i za rok stále aktuální, jiné zastarají již za t?i m?síce. Pokud si nejste jisti, nebojte se prosím zeptat.

Cl v pote

Otázka
Môže mať dieťa CF, aj keď má negatívny potný test?
Odpověď
Vážená pani.
Áno aj nie. Je to zložitá a komplexná otázka. Závisí od klinického stavu pacienta a jeho anamnézy. Je veľmi dôležité, či potný test bol vykonaný správne a v laboratóriu s dostatočnou skúsenosťou s týmto testom. Negatívny potný test by mal vylučovať typickú formu CF. Pri podozrení na CF je potrebne kontaktovať Centrum pre liečbu cystickej fibrózy.
S pozdravom Branko Takáč
03.06.2009
Odpověď editoval: Branco Takac
Question in Slovak language