Specialisto patarimai cistin?s fibroz?s klausimais

Pacientams, gydytojams ir kitiems prieži?ros grupi? nariams tur?t? b?ti lengvai prieinamos specialist? žinios ir patarimai cistin?s fibroz?s klausimais.

Šiame forume galite užduoti klausimus anonimiškai. Nor?damas pateikti anonimin? klausim?, ?sitikinkite, kad nesate užsiregistrav?s.

Jei prieš užduodamas klausim? j?s užsiregistruosite kaip narys ir registruosit?s ? seans?, mes gal?sime jums el. paštu pranešti, kai tik ? j?s? klausim? bus atsakyta.

J?s? duomenys, kaip kad pavard? ir el. pašto adresas, prieinami tik m?s? specialistams. Jie nematomi visuomenei ir n?ra prieinami niekam kitam.

Prieš užduodant nauj? klausim?: prašom perži?r?ti tem? s?raš? ir panaudoti paieškos paslaug? program? patikrinti, ar ? j?s? klausim? jau atsakyta.

19.01.2015