Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Παρακαλώ εισάγατε το όνομα χρήστη ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Οδηγίες για τον επανορισμό του κωδικού πρόσβασης θα σας σταλούν αμέσως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Αρχικοποίηση κωδικού

Επιστροφή στη φόρμα σύνδεσης 

Topics

Delay for removal of polyps
I have 3-4 time a year sinusitis. My ENT specialist recommended to have the nasal polyps removed but he mentioned, that they will come back and therefore I should wait with the operation as long as possible. Right now, I am treated with steroid-containing nasal spray and if needed antibiotics for oral use. Now I read about the Pari Sinus device that reaches also the sinuses in contrast to the nasal spray. Would it be possible to achieve a reduction of the nasal polyps with a suitbale drug administerd by the Pari Sinus and therefore to have more time until an operation would be necessary?
23.10.2017
parameters lung function test
Thank you for telling me what the following parameters mean: Fvc Fev1 Fef75
23.10.2017
Amercian refrigerator
Is it safe to drink tap water from an Amercian refrigerator if you have CF?
12.10.2017
Airco
Can you please give information about airconditioning systems?
06.10.2017
Water detector
We have a water detector since summer. Does it have a positive effect on prevention of infection with Pseudomonas?
06.10.2017
Shisha bar and having a joint
Dear expert team, many of my friends visit shisha bars. Would smoking with them be harmful for me? It is only water steam and only few tobacco. This is certainly not so dangerous as cigarette smoking? Having a joint , for example, should also relax the airways. Is having a joint better than smoking shisha? Thank you.
06.10.2017
Mutation class R352Q/2184insA
Hello, our daughter has the following mutation: R352Q/2184insA, after intensive search I could not find the class of the mutations, even not in the database www.cftr2.org. Can you tell me; - how many people have this mutation? - to which class this mutations belong? - what does this mean for the course of the disease? Many thanks, D. R.
09.09.2017
Pancreatic inflammation in CF patient
My son of 4 has problems with his pancreas. It's about chronic pancreatic inflammation. What can I expect and is it recognizable?
14.08.2017
Backpack holiday
I am leaving to Norway by car this summer and I am planning to make a multi-day trip with backpack. What is the best way to sterilize my aerosol ? I have heard of javeltablets but then I have to find a source of fresh water each time. Also, I wonder how to keep pulmozyme permanently below 8 degrees celcius, because that also seems to be difficult to reach through a cooling bag.
14.08.2017
Kluyvera ascorbata in the sputum
Hello, in my last sputum sample there were besides Staphlococcus aureus and Aspergillus fumigatus the above mentioned bacteria. My treating physician thinks that waiting would be the right decision, until the next sputum sample. The symptoms I have did not change. I never heard anything about this bacterium. Could you give me some information about it? Many thanks
14.08.2017
<<  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  ...  334 >  >>