Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Παρακαλώ εισάγατε το όνομα χρήστη ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Οδηγίες για τον επανορισμό του κωδικού πρόσβασης θα σας σταλούν αμέσως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Αρχικοποίηση κωδικού

Επιστροφή στη φόρμα σύνδεσης 

Please note: While some information will still be current in a year, other information may already be out of date in three months time. If you are in any doubt, please feel free to ask.

Candida auris in the sputum

Ερώτηση
Dear expert team,
if there is Candida auris found in the sputum for the first time, should one react to that?
What would you propose concering diagnostic and therapy?
Απάντηση
Dear questeioner.
Even if the clinical relevance is not clear, one should not ignore the finding of C. auris in the sputum, however there are invasive infections possible. The treating physician should be informed by the laboratory that this is a pathological finding. Furthermore it would be sensible to confirm the isolate at a national reference center.
Please find more information under the following link (statement of the american center for disease control) and other literature:
1 www.cdc.gov/fungal/diseases/candidiasis/candida-auris-alert.html

2 Satoh et al., Microbiol Immunol, 2009. 53(1): p. 41-4.
3 Prakash et al., Clin Microbiol Infect. 2016. 22:277.eI-277.e9.
4 Chowdhary et al., Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014. 33(6):p. 919-26.
5 Chowdhary et al., Emerg Infect Dis. 2013. 19(10):p.1670–1673

Best regards,
Dr. M Hogardt and Dr. D. d'Alquen
15.02.2019