Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Παρακαλώ εισάγατε το όνομα χρήστη ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Οδηγίες για τον επανορισμό του κωδικού πρόσβασης θα σας σταλούν αμέσως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Αρχικοποίηση κωδικού

Επιστροφή στη φόρμα σύνδεσης 

Topics

Azithromycin
Dear Doctors, Yesterday I heard on the news that azithromycin antibiotics will be examined in America because it would be a dangerous drug. Do you know more about it? Because when I get a cure related to my CF, it is usually this antibiotic. (Also diane35® (hormone containing pill use in case of ...
15.05.2013
antibiotic treatment
My CF child has already had 5 Port-A-Caths (PAC), 4 of them were removed because of infectious problems. The last one was really the last one because all his vascular network was totally sclerosed. Unfortunately, this PAC has been moved accidently by his school teacher and it was also removed. ...
26.03.2013
Symbioflor® - recommendable or not?
Hello, for years I have problems with digestion after antibiotic therapies. A bacterial mis-colonization has been diagnosed several times, after the intake of Xifaxan® (substance rifaximin) the complaints were always much better. Unfortunately, I get the prescription for this only, if I have ...
25.03.2013
antibiotics
Hello, At the request of our CF-center, our 4 year old daughter is constantly on antibiotics all winter (alternating 15 days josamycin (macrolide) / cefpodoxim (cephalosporine) October to April), regardless of her state of health, particularly when "okay." We have no doubt of the benefit of ...
14.03.2013
Tolerability of Cayston®
Hello, I have CF and asthma and therefore I inhale Cayston® (Aztreonam lysine) every second month (intolerability of Tobi® (Tobramycin inhalation solution) and Colistin)). I tolerate Cayston® better but only if I dissolve it with 0.9% NaCl and not with 0.17% sodium chloride solution enclosed ...
14.03.2013
Eradication of Pseudomonas aeruginosa infection
My daughter cultured Pa at the last clinic visit. She was symptom free. The doctor prescribed 28 days of inhaled Antibiotic, and I asked to add an oral antipseudomonal, but she would not. Finished the 28 day cycle, and a week later my daughter has a raging lung infection and now pneumonia. I ...
04.03.2013
Staphylococcus aureus
Hello, my 6 month old daughter has cystic fibrosis and has already Staphylococcus aureus (10 000/ml) in her sputum. Is it serious? Isn't it too early? No treatment has been done at the moment but I'm worried ... Thank you for your response.
04.02.2013
Antibiotics only because of common cold?
Dear expert team, Our daughter (19 months; diagnosed since about 7 months) never had an infection and according to the physiotherapist and the CF center her lungs are absolutely free. Thanks to Kreon® (Pancreatin) her weight is okay as well. Since two days she has a common cold and I am not ...
29.01.2013
Aerosol in an 18 months-old child
A Pseudomonas aeruginosa has been found for the first time in the sputum of my 18 months-old son. The CF Centre physicians have decided to treat him with twice daily nebulized antibiotics (15 minutes per nebulization). He totally refuses the nebulization and when I force him to do that, of course ...
21.01.2013
Clostridium diff.
Dear expert team, A good friend (30 years old) was diagnosed with small numbers of clostridium diff. through a stool test. During some internet research I read that these can be infectious and that they have to be considered a normal intestinal germ in healthy people. I am a CF patient and ...
15.01.2013
<<  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  ...  23 >  >>