Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Παρακαλώ εισάγατε το όνομα χρήστη ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Οδηγίες για τον επανορισμό του κωδικού πρόσβασης θα σας σταλούν αμέσως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Αρχικοποίηση κωδικού

Επιστροφή στη φόρμα σύνδεσης 

Topics

MBL (mannose-binding lectin)-associated immune deficiency in case of CF
Dear CF Ecorn team, I have recently been diagnosed to have an MBL (mannose-binding lectin) deficiency (below 30ng/dl) during a hospital stay at a clinic in town. I have been admitted via the emergency doctor to the emergency departement of the hospital because of acute dyspnea and sputum, here ...
02.04.2015
Therapeutic education
Hello I am a nurse and I am in training to become a pediatric nurse. I would like to make my project work of the end of studies on therapeutic education for parents and young cystic fibrosis patient. During my research, I realize that only the "coordinator nurse" or the CF therapeutic education ...
12.02.2015
After surgery
Hello, my father will soon have a cardiac surgery. I would like to know if there is a risk for him if my son comes to see him at hospital after surgery (my cystic fibrosis son, 3 years old, has had no bacteria on throat swabs for a long time). If yes, for how long there is a risk ? Thank you
30.01.2015
Teething
Hello, my CF son is 5 years and a half and is teething, 2 molars, he has regular fever spikes during the day to 39.5, he's not cold, but coughing a little in his fever spikes. I want to know if the fever is connected to teething and if I have to give him another thing than paracetamol. And what ...
30.01.2015
Cheese and cystic fibrosis
Hello I had a compost and the doctor advised me to abandone it because of the risk of aspergillus. Therefore, I wonder if I can eat cheese like Roquefort with mould: Penicillium roqueforti. In advance thank you for your response, Best Regards,
24.01.2015
Cataract
Hello, I am 50 years old and I have to undergo an operation of the eyes on both sides. What do I have to take into account, concerning CF, e.g. antibiotics?
22.12.2014
Cystic fibrosis and cigarettes
Hello, I am a mother of a 15-year-old teenager who has cystic fibrosis. I have just learned this morning that last week, she smoked two cigarettes. I wanted to know what can be the consequences of her gesture. I am enormously put under stress. Thank you for your answer
10.12.2014
Is (herpes) zoster contagious?
Hello expert team, I am suffering from CF and my brother has shingles (herpes zoster) at the moment. Do I have to fear that it is contagious? Many thanks.
10.12.2014
ironing
I'd like to know if there is an contra-indication to iron with steam for a child with cystic fibrosis? Thank you
03.12.2014
Dental prosthetist
Hello, What do you thing about a dental prosthetist vocational high school diploma? 16-year-old patient, partial lobectomy in 2006, FEV1 near 74 %, persistent hemoptysis, embolism 4 times. Infected with Achromobacter. Patient little observing in sequential cure (every 3 months). There is a ...
03.12.2014
<<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  ...  31 >  >>