Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Παρακαλώ εισάγατε το όνομα χρήστη ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Οδηγίες για τον επανορισμό του κωδικού πρόσβασης θα σας σταλούν αμέσως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Αρχικοποίηση κωδικού

Επιστροφή στη φόρμα σύνδεσης 

Topics

Xolair (Omalizumab)
Hello, At the 3rd injection of Xolair, the result obtained is very encouraging. What is the expected benefit at the end of treatment (6 months)? Aspergillus IgE is 800.
14.02.2017
Aspergillus and cortisone
My pulmonologist put me under symbicort (budesonid + foromoterol for inhalation) because of the radiography, nothing visible. It has been 3 days since I take it but today I had the results of the expectoration exams and I see a mycosis with aspergilus fumigatus. Do I have to continue the cortisone? ...
12.10.2015
Asthma and cystic fibrosis
My 3-year-old daughter makes regularly asthma attacks in spite of a thorough treatment with fluticasone. Could this deteriorate faster her disease?
09.10.2015
Severe asthma or yet again something else?
Dear expert, I suffer from severe asthma. Every three months I get a severe asthma attack. Even inbetween, I have permanent cough, much sputum and problems to breathe. I have very many infections and every year at least two pneumonias. One could already speak about "permanent antibiotic ...
07.02.2015
He CF - she asthma
Hello, is it a health risk for a CF patient if his/her partner has mild asthma? Does the partner with asthma have to be put on par with the partner with CF?
25.11.2014
Inhaled salmeterol/fluticasone (Seretide®)
Hello, I would know something about the intention to inhale salmeterol/fluticasone (Seretide 50®) each day, even when the child is not secreting. Thanks very much.
29.09.2014
CF and cortisone
Dear expert team, as a CF patient with severe allergic asthma (trees, grasses, fungus spores) I face the problem to be forced to reduce the cortinsone (prednisone 10 mg daily / symbicort 200® (budesonide and formoterol) 3puffs 3 times daily) that I take for 10 years, due to recurrent ...
08.07.2014
Xolair®/desensitization
Hello, I am a 45 year-old woman with CF and allergic asthma (tested for trees, grases and fungi = Aspergillus). As the Symbicort® (formoterol and budesonide) is not enough anymore I have to do an additional therapy. Which of the two therapies against the allergic asthma would you recommend to ...
13.05.2013
Risk of infection with CF germs in asthma
Dear expert team, I am a father with CF. My daughter has infantile bronchial asthma. Do my Pseudomonas germs have any effect on my daughter’s asthma? Many thanks for your support. Kind regards.
11.11.2010
Pseudomonas
Hi, I am 25 years old and have very severe asthma which is but difficult to be hold at bay with all drugs available (Symbicort, Singulair, Decortin 7,5mg, Sultanol forte for Pari boy...) I permanently have infections and I had three bouts of pneumonia within a bit more of one year. Now an ...
22.12.2008