Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Παρακαλώ εισάγατε το όνομα χρήστη ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Οδηγίες για τον επανορισμό του κωδικού πρόσβασης θα σας σταλούν αμέσως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Αρχικοποίηση κωδικού

Επιστροφή στη φόρμα σύνδεσης 

Topics

Benefits of not visiting a public school
My 5-year-old CF daughter (delta f 508) has never been educated in a public school for a personal choice. She has many contacts despite all (sports and family environment)... Never been hospitalized, never had an IV antibiotic treatment... Do you believe it's due to non-schooling? Thank you
26.06.2017
CF child with contact in school to MRSA-colonized child
Are there any concerns about teaching a CF child together with a child, who is colonized in the nose-throat area with MRSA (a new trial of eradication is not planned) in a class with only few pupils (special school)?
28.04.2017
Fumes and smoke
Hello, We would like to know if there are precautions, arrangements to be made in relation to fumes and smoke emitted during concerts, shows… for people with cystic fibrosis? Is it better to avoid them? Do they carry risks? You can also find this kind of machine to make smoke in certain stores ...
24.02.2017
Childhood diseases
Hello, My 3.5-year-old son started school in September and since he had 5 ear infections, laryngitis, some colds, a little bronchitis, gastro ... his cough occurs almost daily (with ups and downs, sometimes the day, sometimes the night, sometimes all the time ...). How can we know if he is ...
08.04.2016
CF and a child with auto-immune hepatitis
Hello, my daughter is 7 years old and suffers from CF, in her class there is a child who suffers from an auto-immune hepatitis. My daugther has already had Pseudomonas aeruginosa in the throat swab several times, is there a risk for transmission? Or is there in general a danger for one of the two ...
18.03.2016
Child with immunosuppressive therapy in the same class
Hello, my daughter is 7-years-old and suffers from CF. At the moment she has a Pseudomonas. In her class, there is a child suffering from an autoimmune hepatitis and is under immunosuppressive therapy. I am worrying that the other child might probably acquire germs faster, that might be a risk ...
25.01.2016
Physiotherapy and hygienic recommendations at school
Hello, The chest physiotherapy will take place sometimes at school. Can you tell us the hygienic recommendations for a good chest physiotherapy? What kind of room is needed? Class room, meeting room... What recommendations are there for aeration or cleaning? Thank you Best regards
11.01.2016
Nursery
What kind of childcare is recommended for a 2 months old CF baby? Home care or childminder?
24.11.2015
Fog
Hello, what recommendations can you give us in foggy weather when the CF child is in school? Should he stay in the classroom during recreation in those days? My 7-year-old son has mainly affected the respiratory level. He's often obstrucitve and has two intravenous treatments per year. Thanks for ...
30.11.2015
Waiter in catering business
Hello, I have employed in my catering business a person suffering from CF. In order to protect her of eventual health risks, I would like to know, if I can put her on cleaning the guests toilets sporadically, or if I should better not mention it in her description of her duties. She herself does ...
15.11.2015
<<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >  >>