Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Παρακαλώ εισάγατε το όνομα χρήστη ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Οδηγίες για τον επανορισμό του κωδικού πρόσβασης θα σας σταλούν αμέσως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Αρχικοποίηση κωδικού

Επιστροφή στη φόρμα σύνδεσης 

Topics

Genetic therapy / coloscopy of the large bowel (organoids)
Dear experts, in facebook, many parents from Russia want to have a test done at the CF Center in Leuven, Belgium (coloscopy of the large bowel) in order to know, whicht gene technique is suitable for their child with CF. How realistic is that? It should not cost anything. Do you have any further ...
15.02.2019
ADHD and CF
Has research been done yet whether there is a correlation between ADHD and CF? Is there a link? For example regarding certain prescribed medications for CF?
11.05.2018
Stem cells from cord blood?
Hello, our first child suffers from CF, and we are expecting our second child (healthy carrier). One reads again and again about advertisment for freezing of cord blood after birth. Do you see a potentially advantage in the (far) future of cord blood respectively cord blood stem cells of a ...
05.03.2018
Edible mould on salami
Often one can find on Italian or French salami a powdered coating with edible mould on the outer skin. Is this kind of mould dangerous for CF patients? Many thanks and best regards, S.O.
12.12.2017
Shisha bar and having a joint
Dear expert team, many of my friends visit shisha bars. Would smoking with them be harmful for me? It is only water steam and only few tobacco. This is certainly not so dangerous as cigarette smoking? Having a joint , for example, should also relax the airways. Is having a joint better than ...
06.10.2017
Thyroid gland and CF
Hello, what effects does the illness of CF has in general on the function of the thyroid gland? And are the values in the CF centers checked regularly? So, would an over- or under-function came out? Or does one has to look for it specifically? Thank you
17.07.2017
Benefits of not visiting a public school
My 5-year-old CF daughter (delta f 508) has never been educated in a public school for a personal choice. She has many contacts despite all (sports and family environment)... Never been hospitalized, never had an IV antibiotic treatment... Do you believe it's due to non-schooling? Thank you
26.06.2017
Cleaning of the gut before endoscopy
Hello, I am lung-transplanted since 2010 and had a routine appointment for a gut endoscopy last november. The cleaning phase was unfortunately very difficult, as in spite of drinking of 3 litres endofalk-solution (macrogol) the day before, persisting hard pieces of stool could still be found on ...
20.06.2017
CF and scoliosis
My 13-year-old daughter has a scoliosis of over 40 degrees. It is probable, that the bending is getting worse the coming year. Is it a disadvantage if the spine is not operated (conerning the lung function)?
15.05.2017
Smell dead animal
Hello, In the classroom of my CF daughter, there is a foul smell: it would be a died animal under the class or in the ceiling. Is the air of the class dangerous for my daughter?
13.04.2017
<<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ...  31 >  >>